Energia

Sanan energia alle mielletään hyvin erilaisia asioita, mukaan luettuna henkinen energia. Tässä artikkelissa käsitellään kuitenkin konkreettista energiaa, kuten sähköntuotantoa ja liikenteessä tarvittavaa energiaa.

Valaistus

Pirtin valaistukseen käytettiin aikoinaan päreen polttamista. Sillä keinolla ei saatu aikaan järin hyvää valaistusta, sivutuotteena syntyi mm. nokea ja hiilimonoksidia (häkää). Kun ihminen ”viisastui”, niin keksittiin parempia valaistuskeinoja.

Kynttilänvalo oli jo oleellinen parannus, kunhan niitä kynttilöitä oli palamassa tarpeeksi paljon ja asiallisesti sijoitettuna. Edelleen oli mm. savuhaitta ja tulipalovaara. Päreenpolttoa ei enää harrasteta edes nostalgiamielessä, mutta kynttilöitä jostakin syystä poltetaan jonkin verran edelleen - ei kuitenkaan valaistustarkoituksessa mainita saakka. Kynttilällä on jonkinlainen tunnearvo, joten sitä yritetään jäljitellä sähkökynttilöiden avulla mm. joulukuusessa. Se onkin hyvä ratkaisu - vältytään monilta tulipaloilta.

Öljylamppu oli seuraava oleellinen parannus valaistuksen historiassa, tosin nokea ja öljynhajua riitti - eikä se ollut myöskään paloturvallinen valonlähde. Paineistettu öljylamppu ”Tilley” antoi jo sangen hyvän valaistuksen, mutta niilläkin on saatu tulipaloja aikaiseksi.

Kaasuvalo oli/on tilleyn kaltainen valaistusominaisuuksiltaan, mutta kaasu on varsin hengenvaarallinen käyttää. Jos kaasua vuotaa vaikkapa asuntoon ja aikaansaadaan kipinä, niin asunnosta ei välttämättä jää paljon jäljelle.

Niinpä tullaan nykyaikaan - sähkövalaistukseen. Kuka on valmis luopumaan kokonaan sähkövalaistuksesta nostakoon kätensä ylös - eipä tainnut kovin montaa kättä nousta. Vanha sähkövalaistuskeino on hehkulamppu. Siitä pyritään luopumaan sen heikon valotehokkuuden vuoksi (vähän valoa sähkönkulutukseen nähden). Hyvä sähkövalaistuskeino on loisteputkivalaistus - paitsi, että loisteputket ovat ongelmajätettä, jota ei pidä heittää sekajätteenä kaatopaikalle. Uutuutena ollaan ottamassa käyttöön LED-valaisimia. Tämä puolijohdevalo on tehokasta - nykypäivän ja tulevaisuuden valaistustekniikkaa. Oleellista tässä on kuitenkin, että sähkön käyttö valaistukseen on erittäin järkevää - jo pelkästään valaistuksen vuoksi tarvitaan runsaasti sähköenergiaa.

Lämmitys

Vanha kunnon lämmitysenergian lähde Suomessa on ollut puulämmitys. Puuliiteristä klapeja kakluuniin tai varaavaan takkaan eikä tarvitse palella. Vai onko se klapeilla lämmittäminen sittenkään järkevää? Myös puun polttaminen kotitalouden tavallisissa uuneissa ja takoissa aiheuttaa merkittävää ilman saastumista. Tulee pienhiukkaspäästöjä, syöpää aiheuttavia karsinogeenejä, hiilimonoksidia, jne. Siten puulämmitys ei ole hyvä ratkaisu yleisenä lämmönlähteenä.

Kaasulämmitys on räjähdysvaarallinen ja luontoa saastuttava lämmitysmuoto.

Öljylämmitys on Suomessa yleinen lämmitystapa. Siitä ollaan onneksi luopumassa jo pelkästään öljynhinnan noustessa, mutta se on myös ympäristöä saastuttava lämmitystapa.

Jostakin kummallisesta syystä kaukolämmitystä pidetään hyvänä lämmitysmuotona. Jos kaukolämpö kuitenkin tuotetaan polttamalla vaikkapa kivihiiltä, öljyä, maakaasua, turvetta, haketta, pellettejä, tms. niin jälleen saastutetaan ilmaa. Jos kaukolämpöenergia sen sijaan saadaan vaikkapa teollisuuden hukkalämmöstä tai ydinvoimalan jäähdytysvesistä, niin sitten se on kannatettavaa.

Sähkölämmitys on ehdottomasti paras lämmitystapa - kunhan se sähkö tuotetaan puhtaasti ja edullisesti, eli ydinvoimalla ja vesivoimalla. Palataan tähän myöhemmin.

Liikenne

Maantieliikenteessä energianlähteinä ovat yleisimmin bensiini ja dieselöljy. Molempien käyttö on suorastaan tuhoisaa ympäristön kannalta. Näiden polttamisesta syntyy hiukkaspäästöjä, jotka aiheuttavat valtavan määrän kuolonuhreja vuosittain. Lisäksi syntyy ns. kasvihuonekaasuja, jotka aiheuttavat negatiivista ilmastonmuutosta. Jo raakaöljyn väheneminen aiheuttaa näiden polttoaineiden poistumisen käytöstä näkyvässä tulevaisuudessa.

Muotia on puhua biodieselistä ja etanolista liikennepolttoaineina tulevaisuudessa. Näiden käytännössä ainoa etu raakaöljypohjaisiin polttoaineisiin on, että niitä tehdään eri raaka-aineista, joiden ei vielä nähdä loppuvan hetimiten. Niidenkin tuottaminen ja polttaminen saastuttaa luontoa, eli niiden käytöstä pitää päästä eroon niin pian kuin mahdollista.

Kaasu. Maakaasu on keinotekoinen liikennepolttoaine, jolla ei voida ratkaista maantieliikenteen energiatarvetta ja jonka käyttäminen saastuttaa luontoa. Myöskin maakaasuvarat ovat hupenemassa.

Entäpä sitten vety? Vety saattaa hyvinkin olla tulevaisuuden liikennepolttoaine. Vedyn valmistamiseen tarvitaan kuitenkin sähköenergiaa ja vedyn jakelu on järjestettävä. Se sähköenergia ei ole ongelma - sitähän tulee pistorasiasta. :)

Entäpä sähköautot? Soisin mielihyvin sähköautojen yleistyvän. Huomattava osa ihmisistä ei käytä autoaan ympäri vuorokauden, vaan se voi välillä seistä akkujen latauksessa. Hyvin yleisesti niin, että ihmisen nukkuessa auton akut voivat latautua kotipistorasiasta ja ihmisen ollessa töissä auton akut voivat latautua työpaikalla olevasta pistorasiasta. Tähän tarvitaan tietenkin niitä pistorasioita ja sähköenergiaa. Sähköenergiaa osataan kuitenkin tuottaa vähäisin ympäristövaikutuksin, joten se ei ole ongelma. Huomattava osa jakeluliikenteestäkin voidaan hoitaa sähköautoilla, eivät ne ole liikenteessä ympäri vuorokauden.

Rautatieliikenteessä jo käytetäänkin runsaasti sähköenergiaa - hurraa!

Sähköenergia

Edellä olemme jo huomanneet, että sähköenergia on loistavan hyvä energiamuoto mm. valaistukseen, lämmitykseen ja liikenteeseen (pois luettuna laivat ja lentokoneet - lyhyellä tähtäimellä).

Sähköä tarvitaan tietysti myös lukemattomiin muihin käyttötarkoituksiin. Kukapa olisi valmis luopumaan vaikkapa jääkaapista, telkkarista, tietsikasta, mikroaaltouunista, sähköliedestä, kännykästä, jne. Puhumattakaan siitä, että teollisuus, kauppa, jne. tarvitsevat sähköä. Ilman sähköä ei olisi nykyaikaista yhteiskuntaa.

Mitä ilmeisimmin olemme kaikki sitä mieltä, että sähköä on tuotettava - se on välttämätöntä. Jostakin syystä se sähkön tuotantotapa kuitenkin herättää hyvin suuria intohimoja.

Sähköntuotanto

Sähköä voidaan tuottaa hyvin monilla eri tavoin. Kaikilla sähköntuotantotavoilla vaan näkyy olevan huomattava joukko vastustajia - jotka kyllä käyttävät sähköä mielihyvin.

Eritelläänpä eri sähköntuotantotapojen hyviä ja huonoja puolia:

1. Vesivoima

Vesivoimaloita on Suomessakin ollut jo sukupolvien ajan. Vesivoima on hyvin puhdasta ja halpaa energiaa. Kun kerran on investoitu vesivoimalaan patoineen, niin käyttökulut ovat pienet - ja vettähän yleensä sataa ennemmin tai myöhemmin jonnekin yläjuoksulle, joten vesi ei helposti lopu.

Siten käytössä olevia vesivoimaloita tuskin kukaan haluaa purettavaksi.

Uusien vesivoimaloiden ja veden varastoaltaiden vastustus on kuitenkin kiivasta. Vastustaa on helppoa yhtä, toista ja kolmatta sähköntuotantotapaa, mutta vastustajat kuitenkin haluavat saada sähköä pistorasioistaan. :(

2. Tuulivoima

Tuulivoimalla on nykyisin runsaasti puolestapuhujia, se mielletään puhtaaksi sähköenergian tuotantotavaksi. Tarkastellaanpa sitä kuitenkin lähemmin:

-         tuulivoimaa ei rakenneta ilman yhteiskunnan tukea (veronmaksajien rahaa);

-         juuri kukaan ei halua tuulivoimalaa asuntonsa tai kesämökkinsä läheisyyteen;

-         tuulivoimala ei tuota sähköä juuri silloin kun sähköä tarvitaan eniten (kovalla pakkasella ei yleensä tuule);

-         tuulivoiman kilpailukyvyn parantamiseksi on hankkeita, jotka nostavat kaikkien sähkön ostajien sähköstä maksamaa hintaa - älytöntä;

-         tuulivoiman varavoimaksi on oltava muita sähköntuotantotapoja, esimerkiksi öljyllä toimivia kaasuturbiinilaitoksia, joilla tuotetun sähkön hinta on pilvissä (ja saastutetaan luontoa).

3. Kivihiilivoimalaitos

Me kaikki tiedämme, että kivihiilen polttaminen (voimalaitoksissa tai muuten) aiheuttaa huomattavaa ympäristön saastumista. Jotkut tosin puhuvat, että kivihiilivoimalasta saisi käyttökelpoisen keräämällä hiilidioksidin talteen.

Se hiilidioksidi on kuitenkin vain yksi pieni ongelma. Kivihiilivoimala saastuttaa ympäristöä muutenkin hyvin monin eri tavoin. Puhumattakaan siitä, että kivihiilikaivosonnettomuuksissa kuolee vuosittain hyvin merkittävä määrä ihmisiä ja kivihiilen kuljetus saastuttaa luontoa merkittävästi.

Olen täysin vakuuttunut siitä, että kivihiilivoimaloilla EI saa tuottaa sähköä normaaliaikana. Varalla niitä jo olemassa olevia kannattaa säilyttää poikkeustilanteita varten.

4. Öljyvoimalaitos

Öljyllä sähkön tuottaminen on erittäin kallista ja saastuttavaa. Tokkopa monikaan (vihreitä lukuunottamatta) haluaa lisää öljyvoimaloita.

5. Maakaasu

Valitettavasti jotkut puhuvat maakaasun käytön lisäämisen puolesta. Maakaasu on kuitenkin huoltovarmuusnäkökohdasta asiaa katsottuna surkea polttoaine - sen varastoiminen olisi Suomessa käytännössä mahdotonta.

Maakaasunkin polttaminen saastuttaa luontoa.

6. Turve

Suomessa on turvetta omasta takaa, joten omavaraisuusmielessä turve on hyvä energialähde. Sen polttaminen (sekä hankinta ja kuljetus) kuitenkin saastuttavat luontoa. Ei ole järkevää polttaa turvetta sähkön tuottamiseksi. Muita hyviä käyttökohteita turpeella sen sijaan on. Ehkä siitä valmistetaan vielä joskus polttoainetta lentokoneita varten.

7. Aurinko

Aurinko voi hyvinkin olla tulevaisuudessa merkittävä energialähde - jossakin päiväntasaajan seutuvilla, jossa säteilyvoimakkuus on suuri ja aurinko on myös paljon näkösällä. Suomessa aurinkopaneeleilla tai muuten auringon energialla ei voida kuitenkaan tuottaa merkittävää määrää sähköä edullisesti jo yksinomaan siitä syystä, että silloin kun sähköä tarvitaan eniten (talvipakkasilla) auringon säteilystä ei ole juurikaan iloa.

8. Biovoimalat

Kirjoitin otsikon monikossa, sillä biovoimaa on monenlaista.

Suomessa ei ole mitään järkeä polttaa esimerkiksi kauraa tai muuta viljaa, sillä energiatase on negatiivinen (kuluu enemmän energiaa kuin saadaan).

Puullekin on järkevämpää käyttöä kuin polttaminen - puhumattakaan siitä, että puun polttaminen saastuttaa luontoa.

Kaatopaikoilta talteen otettava metaani voisi olla järkevää hyödyntää pienvoimaloissa.

Karjataloudessa syntyvä lanta ja viljanviljelyssä jäävät oljet voisivat myös olla järkeviä energialähteitä pienvoimaloissa.

Millään näistä ei ole mielestäni mainittavaa merkitystä sähköenergian tuottamisessa.

9. Ydinvoima

Ydinvoimaa vastustetaan pitkälti Tshernobylin onnettomuuden vuoksi. Myöskään uutiset ruotsalaisten ydinvoimaloiden työntekijöiden töissä olosta alkoholin vaikutuksen alaisena eivät ole nostaneet ydinvoiman lisärakentamisen kannatusta.  

Epäilyjä on esitetty myös ydinjätteen loppusijoituksen suhteen. Minusta tämä ollaan ratkaisemassa järkevästi Suomessa sijoittamalla se kapseloituna syvälle peruskallioon.

Ydinvoimalassa on merkittävä investointikustannus, sen sijaan polttoainekustannus on pieni - eli käyttäminen on halpaa. Kaikenkaikkiaan ydinvoimalla tuotettu sähkö on edullista, eikä tarvitse mitään keinotekoisia tukiaisia - riittää, että annetaan lupia rakentaa ja käyttää ydinvoimaloita. Yksityiset yritykset investoivat ydinvoimaan mielellään ilman mitään tukiaisia kunhan vain annetaan lupa.

Ydinvoima on hyvin ympäristöystävällistä. Ydinsähkön tuottamisesta ei seuraa ilmansaastumista, kasvihuonekaasupäästöjä, tms. Kyseessä on ”puhdas” sähkö.

Kannatan lämpimästi ydinvoiman lisärakentamista suuressa mittakaavassa.

Sähkövero

Valitettavasti hallitus kaavailee jälleen sähköveron korotusta. Kuten edellä kirjoitetusta käy vastaansanomattomasti ilmi, niin sähköenergia on meille kaikille välttämättömyyshyödyke, eikä mitään luksusta.

Siten on äärimmäisen typerää nostaa sähköveroa, joka koskee taas eniten vähävaraisiin ja huonontaa myös yritystoiminnan kannattavuutta (kilpailukykyä) Suomessa.

Onko tämä typeryys seurausta siitä, että vihreät haluttiin välttämättä hallitukseen?

Sähkön hintaa on päinvastoin järkevää saada alaspäin. Se taas onnistuu rakentamalla runsaasti lisää ydinvoimaa ja rakentamalla järkevästi rakennettavissa oleva vesivoimakapasiteetti. Mikä parasta näihin ei tarvita euroakaan veronmaksajien rahoja - riittää kun annetaan lupa voimayhtiöille rakentaa uusia voimaloita (ja vesialtaita).

Muistutan myös siitä, että parhaillaan Venäjän miehittäminä olevilla Suomen alueilla on runsaasti vesivoimaa ja rakentamatonta vesivoimakapasiteettia. Suosittelen, että Venäjää vaaditaan palauttamaan ryöstösaaliinsa oikealle omistajalleen Suomelle.

Energiapolitiikka

Etusivulle