Vesivoima

Vesivoima on todellista uusiutuvaa energiaa ainakin meillä Suomessa.

Joessa virtaava vesi juoksutetaan turbiinin lävitse, jolloin turbiinin pyörittämä generaattori jauhaa meille puhdasta ja halpaa sähköä. Vesistöistä haihtuva vesi sataa aikanaan taas yläjuoksulle, joten vesi ei "koskaan" lopu.

Jos sähkön kulutus olisi tasaista, eli sen tuotantoa ei tarvitsisi säädellä mitenkään, niin vesivoimalasta ei olisi käytännöllisesti katsoen mitään haittaa.

Vesivoima on hyvää säätövoimaa, kun varastoimme vettä voimalaitoksen yläpuolelle altaaseen. Kun sähköä tarvitaan vähemmän, niin vähennetään juoksutusta turbiinin lävitse ja annetaan vedenpinnan nousta ja päinvastoin, kun sähköä tarvitaan enemmän, niin juoksutetaan vettä enemmän ja annetaan pinnan laskea. Veden pinnan ei voida kuitenkaan antaa vaihdella kovin paljon ilman, että siitä tulee haittaa esimerkiksi ranta-asukkaille. Pinnan vaihtelulle on asetettu rajat joita ei saa ylittää.

Suomessa on vielä rakentamatonta vesivoimakapasiteettia, mutta kaikkia jokiamme ei haluta ”muuttaa rahaksi” vaan osa joistamme kannattaa säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina.

Maamme on pinta-alaltaan huomattavan suuri asukaslukuumme nähden, joten osa pinta-alasta kannattaa käyttää uusien vesialtaiden rakentamiseen, jotta saamme lisää puhdasta ja halpaa vesivoimaa.

Vesialtaat

Jostakin kummallisesta syystä suunnitellut vesivoimaan oleellisesti liittyvät vesialtaat kuten Vuotos ja Kollaja ovat herättäneet suurta vastustusta ”vihreissä”.

Vesivoimahan on nimenomaan puhdasta ja halpaa, joten sen lisärakentamista tulee suosia - jos nyt ei sitten ole jotakin muita tavoitteita kuin ympäristöystävällinen sähkö.

Olen itse syntyisin Lapista, joten tiedän mainiosti pohjoisessa olevan ”lääniä” vesialtaille, eivätkä ne vesialtaat ole suinkaan haitallisia. Päinvastoin saamme lisää ”järviä”, joissa kalat viihtyvät mainiosti. Altaat, eivätkä myöskään voimalaitokset, eivät ole suinkaan rumia - päinvastoin, hyvin toteutettuna ne ovat kauniita ja jopa hyviä turistikohteita.

Esimerkiksi Iijoen Kollajan vesialtaan (tekojärvi) rakentamisella saataisiin noin 100 MW verran lisää nopeaa säätövoimatehoa. Altaan yhteyteen tuleva voimalaitos itse olisi teholtaan vain noin kolmasosa siitä 100 MW:sta, mutta kun joessa on alapuolella viisi vanhaa vesivoimalaa, jotka myös voivat hyödyntää vesivarastoa, niin hyöty kertautuu.

Valitettavasti ”viherpiipertäjät” vastustavat tätäkin ympäristöystävällistä energiahanketta.

Kalaportaat

Vesivoimalaitoksia vastustetaan jonkin verran myös tekosyyllä, että voimalaitos estää kaloja nousemasta joessa normaalisti.

Kun tietää miten kovissa koskissa kalat nousevat todellisuudessa, niin ei ole vaikeaa ymmärtää, että kalat kyllä kykenevät nousemaan myös voimalaitoksen ohi rakennettuja kalaportaita pitkin - laiskimmat sintit tosin eivät viitsi ponnistella vastavirtaan.

Onko jokaisen sintin vapaa kulkuoikeus joessa tärkeämpi kuin tuottaa sähköä ympäristöystävällisesti?

Vesivoimalaitoksien omistajayhtiöt korvaavat kalojen kulkuhaittaa mm. kalankasvatuksella ja istuttamalla kalanpoikasia vuosittain miljoonia kappaleita. Eiköhän olisi syytä lopettaa puheet vesivoiman haitoista kalastukselle.

Lisärakentaminen

Kuten sanottua nykyiseen tynkä-Suomeen ei voida järkevästi rakentaa kovin paljon lisää vesivoimaa - ehkä karkeasti 400 MW, joka on suuruusluokaltaan saman verran kuin Loviisan ydinvoimalan yhden reaktorin teho.

Sekin puhdas ja halpa energiantuotanto kannattaa kuitenkin ottaa käyttöön.

Usein unohdetaan kuitenkin, että parhaillaan Venäjän miehittäminä olevilla Suomen alueilla on merkittävä määrä vesivoimaa, jota rosvo nykyisin hyödyntää. Kun Karjala palautuu takaisin oikealle omistajalleen Suomelle, niin saamme samalla takaisin huomattavan määrän vesivoimaa ja rakentamatonta vesivoimakapasiteettia.

Vaihtoehto

Ympäristöystävällinen ja kustannuksiltaan järkevä vaihtoehto vesivoiman lisärakentamiselle on vain ydinvoimaloiden runsas lisärakentaminen - mutta ”viherpiipertäjät” vastustavat tietenkin molempia ympäristöystävällisiä sähköntuotantomuotoja.

Vesivoimaa saamme rakennettua nopeasti, kunhan tehdään asiasta poliittinen päätös. Ydinvoimaa ei valitettavasti voida rakentaa nopeasti, eikä edes tehdä päätöstä nopeasti.

Rakennettakoon sekä vesivoimaa, että ydinvoimaa - mahdollisimman pian, jotta pääsemme ajamaan alas erittäin saastuttavia kivihiiltä, öljyä ja maakaasua polttavia laitoksia.

Energiapolitiikka

Etusivulle

free counter