Rajaloukkaukset ennen Jatkosotaa

Venäjä yritti Talvisodassa valloittaa koko Suomen, mutta epäonnistui yrityksessään surkeasti. Välirauhan aikana Venäjä valmistautui hyökkäämään uudelleen Suomen kimppuun ja harjoitti Suomea kohtaan törkeää painostusta, puuttuen Suomen sisäisiin asioihin.

Osana valmistautumista ja painostusta Venäjä loukkasi Suomen rajoja ja ilmatilaa jatkuvalla syötöllä.

”V. 1941 oli kesäkuun 21. päivään mennessä merkitty suomalaisten kirjoihin 109 neuvostoliittolaisten suorittamaa rajaloukkausta, lähinnä partioiden ja tiedustelijain rajanylityksiä, ammuntaa rajan takaa yms. Lentokonein olivat venäläiset loukanneet Suomen ilmatilaa vastaavana aikana 85 kertaa.”[i]

”Pitkin vuotta 1941 venäläiset olivat MBR-2-lentoveneillään valvoneet erityisesti Suomen pitkiä rannikkoja ja tällöin tehneet ainakin 59 kirjattua rajanloukkausta. Venäläisten ilmassa suorittamia rajanloukkauksia luetellaan tammikuussa 8, helmikuussa 5, maaliskuussa 19, huhtikuussa 5, toukokuussa 13 ja kesäkuussa 8. Kaikista näistä oli rajavaltuutettujen kautta huomautettu venäläisille, mutta harvoin saatu mitään vastausta.”[ii]

Vastaavat tilastot rajaloukkauksista löytyy julkisista asiakirjoista. Rajaloukkauksista tehtiin Suomen rajavaltuutettujen toimesta viralliset ilmoitukset Venäjän viranomaisille.[iii]

Bror Laurla on analysoinut rajaloukkauksia: ”Ilmatilan loukkauksia tapahtui samana aikana 85 joista 58 eli 68.2 % vuoden 1941 tammikuun 1. päivän ja 45 eli 47.9 % kai­kista maaliskuun 1. päivän jälkeen. Tämä kertoo siitä, miten ilmatiedustelun avulla hankitun aineiston tarve kasvoi lähestyttäessä vuoden 1941 kesää.”[iv] Venäjä hankki tiedustelutietoja hyökätäkseen uudelleen Suomen kimppuun - ja hyökkäsi alkaen 22.6.1941 kello 6.05, aloittaen Venäjän ja Suomen välisen Jatkosodan, joka oli erillissota.

Niinpä se, että esimerkiksi jotkut suomalaiset pakolaiset kävivät omin lupinsa noutamassa kotiensa luokse kätkemiään arvoesineitä ja siten muka loukkasivat Venäjän rajaa ei ollut suinkaan yksipuolista toimintaa.

Välirauha

Etusivulle


[i] Pentti Pirhonen, Suomen kesäkuu 1941, 1981, sivu 41

[ii] Mauno Jokipii, Jatkosodan synty, 1987, sivu 475

[iii] Sinivalkoinen Suomi 1939-1941, Osa II, 1979 (alunperin julkaistu 1941), sivut 42-43

[iv] Bror laurla, Talvisodasta Jatkosotaan, 1986, sivu 27

Välirauha

Etusivulle

free counter