Winston Churchill

Sir Winston Churchill käytti hyvän puheenvuoron Englannin alahuoneessa, kun kommunistit yrittivät vallankaappausta Kreikassa heti II-maailmansodan jälkeen:

Esitettyään kysymyksen, miten sanaa demokratia oli tulkittava, ja kuvattuaan demokratiaa hallitsemismuotona, johon kuuluu oikeudenmukaisuus, vapaat vaalit, yleinen asevelvollisuus ja äänioikeus, hän lausui:

"Minulla on kokonaan toisenlainen käsitys humpuukidemokratiasta, demokratiasta, joka kutsuu itseään demokratiaksi, koska se on vasemmistolaista. Minä en katso, että puolue tai järjestö saa kutsua itseään demokratiaksi vain sen vuoksi, että se pyrkii pidemmälle ja pidemmälle vallankumouksen äärimmäisiin muotoihin. En hyväksy minkään puolueen välttämättä edustavan demokratiaa vain sen vuoksi, että siitä tulee väkivaltaisempi sitä mukaa kuin lukumäärä vähenee (naurua).

Vihonviimeinen demokratialta näyttämään pyrkivien joukossa on pyövelivalta gangsteriliigoineen, jotka kuolettavin asein aseistettuina ajelevat milloin mihinkin kreikkalaiseen kaupunkiin miehittämään poliisiasemia ja muita valvontaan tarvittavia avainasemia ja pyrkivät totalitäärisen vallan perustamiseen huudellen ampuvansa kaikki, jotka eivät ole samaa poliittista mieltä, johdantona kaikkien sellaisten henkilöiden puhdistamiseen, joiden usein väitetään toimineen mutta jotka useinkaan eivät ole toimineet yhteistyömiehinä saksalaismiehityksen aikana. Älkäämme arvioiko demokratiaa niin matalalle, että siinä olisi kysymys vain vallan anastamisesta ja kyvystä ampua kuoliaaksi ne, jotka eivät ole yhtä mieltä kanssamme. Tällainen on demokratian antiteesi."

Levottomuudet jatkuivat. Näytti kuin Kreikka joutuisi täydelliseen anarkiaan. Samanaikaisesti Englantia ahdisteltiin eri tahoilla niin kotimaassa kuin myös Amerikassa siitä, että britit sekaantuivat Kreikan sisäisiin asioihin. Joulupyhien aikaan Englannin pääministeri ja ulkoministeri matkustivat yllättäen Kreikkaan saadakseen tilanteen hallintaansa. Palattuaan takaisin pääministeri jätti alahuoneelle tilanteesta selonteon, josta tässä seuraava jakso:

"Minun on sanottu syyllistyneen sellaiseen erehdykseen, että aliarvioin kommunistisen ELAS:n voiman. Minun on sanottava, että arvostelin heitä heidän saksalaisia vastaan käymiensä sotien perusteella. En halunnut tehdä heille sotilaallista vääryyttä. Eivät he saksalaisia vastaan yrittäneet taistella, vaan he yksinkertaisesti ottivat meidän aseemme, pysyttelivät syrjässä ja odottivat hetkeä, jolloin pystyivät anastamaan vallan pääkaupungissa väkivalloin ja tekemään Kreikasta kommunistisen valtion likvidoimalla kaikki vastustajat.

Suurella vaivalla ja kärsivällisyydellä oppimani tosiasia-aineisto on vain vahvistanut alkuperäistä käsitystäni ja antanut minulle ilman epäröintiä mahdollisuuden tehdä sen johtopäätöksen, että aseistetut ELAS-joukot ainakin viimeiset kaksi vuotta ovat näytelleet hyvin merkityksetöntä osaa taistelussa saksalaisia vastaan ja ovat pitäneet silmällä heille tärkeämpiä sisäpoliittisia asioita. Joulukuun 4. ja 5. päivän välisenä yönä saatiin joukko sähkeitä, jotka osoittivat, että etenevät ELAS-joukot olivat edenneet noin kilometrin päähän Kreikan hallituksen olinpaikasta ja Hotelli Grand Bretagnesta. Kenraali Scobie ilmoitti, että hallituksen asema muodostuisi kriittiseksi, jos järjestystä ei voitaisi palauttaa. Kenraali Scobie sai käskyn ottaa vallan Ateenassa ja palauttaa ja ylläpitää järjestyksen keinoin, jotka olivat välttämättömät. Jos teimme virheen siinä, silloin minä olen kollegojeni kanssa valmis ottamaan kokonaan vastuun kannettavakseni. Kolme tai neljä päivää tai enemmän raivosi taistelu hirvittävän verenvuodatuksen estämiseksi Ateenan keskustassa, mistä hallitus kuin hallitus olisi tullut lakaistuksi tiehensä ja mihin olisi perustettu alaston voitonriemuinen trotskismi. ... Hädin tuskin, ja kiitos kourallisen päättäväisiä brittisotilaita, hyökkääjä heitettiin takaisin ja Ateena sekä - siitä olen varma - Kreikan vapaus pelastettiin."

Ragnar Nordström Voitto tai Kuolema sivu 572.

-----

Näin saimme tietää, että Englanti pelasti Kreikan joutumisen kommunistisen diktatuurin ja siten massamurhien kouriin. Kiitos Englanti siitäkin vähästä. Englanti auttoi imperialistista roistovaltiota Venäjää II-Maailmansodassa - ja siitä hyvästä n. 12% Suomen alueista on edelleen Venäjän miehittämänä. Auttakoot Englanti siinä, että Venäjä palauttaa Suomelle miehittämänsä Suomen alueet.

Muuta mukavaa

Etusivulle