Tshetshenian itsenäistyminen

27.10.1991 Tshetsheniassa valittiin vapailla vaaleilla presidentiksi Dzhohar Dudajev, ja jo 1.11.1991 Tshetshenia julistautui itsenäiseksi Itshkerian Tshetsheenitasavallaksi. Tämä kaikki tapahtui jo ennen Venäjän itsenäistymistä ja Venäjän perustuslakia.[i]

12.3.1992 hyväksyttiin Tshetshenian täysin länsimainen perustuslaki kaikkine tavallisine oikeuksineen ja vapauksineen (mukaan luettuna naisten tasavertaisuus ja uskonnonvapaus). Tämä hieno perustuslaki on luettavissa mm. osoitteessa: http://www.kolumbus.fi/suomi-tshetshenia-seura/laki.htm 

Lainaan pitkään Moskovassa kirjeenvaihtajana toimineen toimittaja Martti Valkosen kirjoitusta: ”Jeltsin perääntyi myös useista muista vuoden 1991 julistuksis­taan. Yksi näitä koski tasavaltojen ja alueiden oikeutta ottaa itselleen niin paljon valtaa, kuin ne pystyivät tai halusivat käyttää. Vallansiirto tapahtui eräiden alueiden kohdalla. Näitä olivat Tshetshenia, Tatarstan ja Jakutia, mutta näistä ensimmäisen kohdalla vallansiirtoa ryhdyttiin peruuttamaan heti tilaisuuden tullen. Turvallisuusorganisaatiot olivat tässä tarpeen ja presi­dentti antoikin niille ilmeisen vapaat kädet jo keväällä 1994 toimia tshetsheenien palauttamiseksi federaation yhteyteen.”[ii] 

Alla Dudajeva: 31.3.1992 Moskovassa allekirjoitettiin Venäjän federaation perustamissopimus – Tshetshenia ei allekirjoittanut kyseistä sopimusta.[iii]

Toukokuun 26. päivänä 1992 Venäjä ja Tshetshenia sopivat Venäjän joukkojen vetämisestä Tshetsheniasta ja kuinka ollakaan tällä kertaa Venäjä myös noudatti sopimusta ja viimeinen venäläissotilas poistui Tshetsheniasta 7.7.1992.[iv]

Tshetshenian itsenäistyttyä Venäjä aloitti sitä vastaan taloussaarron, joka puolestaan vähitellen romautti Tshetshenian talouden, aiheuttaen laajaa työttömyyttä.

Tshetshenia yritti painattaa Lontoossa oman rahan ja passit, lähettäen siinä tarkoituksessa Ruslan Utsijevin ja Murad Utsijevin Lontooseen. KGB:n agentit kuitenkin murhasivat nämä tshetsheenit ja Venäjän ulkoministeriön painostuksen vuoksi englantilaisyritys Thomas de Labue luopui painatuksesta ja maksoi sopimussakon Tshetshenialle.[v]

Tshetshenia vapaaksi

Etusivulle


[i] Antero Leitzinger; Tshetsheenit – Pohjois-Kaukasuksen historiaa... ; 1995; sivu 117 

[ii] Anne Kuorsalo, Ilmari Susiluoto, Martti Valkonen – Salaisen poliisin valtakunta; 2004; sivu 154 

[iii] Alla Dudajeva – Miljoni esimene; 2004; sivu 189 

[iv] Alla Dudajeva – Miljoni esimene; 2004; sivu 134, 471 

[v] Alla Dudajeva – Miljoni esimene; 2004; sivu 148 

free counter