Suojeluskunnista

Täydennetty Stalinin käsityksellä 17.7.2008 Juhani Putkinen

Kun Suomessa on ollut yli puoli vuosisataa voimassa suomettuneisuuden aika, niin yleisesti ottaen suomalaisilla on täysin virheellinen käsitys siitä, mitä suojeluskunnat aikoinaan oikeasti olivat. Siten sallittaneen, että palaan hieman myös historiaan:

  1. Suojeluskunnat olivat maanpuolustusjärjestö, joka antoi jäsenilleen pätevää sotilaskoulutusta (ampumista, suunnistusta, aselajikoulutusta, yhteisharjoituksia, ...);
  2. Suojeluskunnissa pidettiin huolta jäsenten fyysisestä kunnosta: oli erilaisia urheilukilpailuja (jotka kehittivät sotilaan tarvitsemia fyysisiä ominaisuuksia). Nimenomaan Suojeluskunnat rakensivat urheilukenttiä. Myös erilaiset suoritusmerkkijärjestelmät, palkitsemiset ja vaatimukset auttoivat asiaa;
  3. Suojeluskunnat tekivät myös hyvin merkittävää kasvatuksellista työtä järjestämällä luentoja ja esitelmätilaisuuksia;
  4. Kannattaa ottaa erikseen esille sekin, että Suojeluskunnat järjestivät erilaisia huvitilaisuuksia (vaikkapa esitelmätilaisuuksien jatkoksi) - tämä oli paikkakuntalaisten yhteenkuuluvaisuustunteen kannalta merkityksellistä;
  5. Suojeluskuntien tasa-arvoistava vaikutus oli erittäin merkittävä - iltaisin ja viikonloppuisin oli tilanne hyvin usein se, että päivällä johtajana/esimiehenä toiminut henkilö täytti Suojeluskunnan harjoituksessa alaisensa käskyjä;
  6. Kun suojeluskuntalainen halusi edetä vaikkapa suojeluskuntaupseeriksi, niin hänen oli pakko suorittaa myös yleissivistäviä kursseja - se auttoi yleisen sivistystason nostamisessa.

Tässä oli vain muutamia esimerkkejä lähinnä ajatusten herättämiseksi.

Suojeluskunnilla oli aivan ratkaiseva merkitys siihen, että:

a)      Suomi sai taisteltua Vapaussodassa itselleen itsenäisen ja vapaan demokraattisen valtion aseman;

b)      Suomen puolustuskyky oli edes välttävä, kun imperialistinen roistovaltio Venäjä yritti vallata Suomen sekä Talvisodassa, että Jatkosodassa - säilytimme itsenäisyytemme puna-armeijan valtaviin tappioihin johtaneista hyökkäyksistä huolimatta;

c)      Ilman Suojeluskuntia ja Lottia myös Suomen sotamateriaalitilanne olisi ollut surkea Talvisodassa;

d)      Sotien jälkeenkin Venäjä joutui ottamaan suojeluskuntahengen huomioon, vaikka saikin aikaiseksi suojeluskuntien lakkautuksen - joka oli suuri tappio Suomelle.

Siten voitaneen yhdessä todeta, että historiassa Suojeluskunnilla ja Lottajärjestöllä oli ratkaiseva merkitys siihen, että Suomi on itsenäinen ja demokraattinen hyvinvointivaltio.

Vastarinnan ydin

Stalin 21.1.1940: "Suomalaisten vastarinnan ytimen muodostivat 150 000 suojeluskuntalaista, joista Stalin ilmoitti tapetun jo 60 000: »... täytyy surmata loputkin ...»."[Hannu Rautkallio, Kansakunnan syyllisyys, 2002, sivu 57] Niinpä, Stalin näki totuuden. Ilman suojeluskuntalaisia ja lottia ...

Miksi

Herääkin kysymys, että miksi tällaisia vallan erinomaisia organisaatioita ei ole nykyään olemassa - vaikka muissa Pohjoismaissa ja Baltian maissa on Suomen Suojeluskunnista kopioidut maanpuolustusjärjestöt olemassa (olen itse ollut Viron Suojeluskunnan (Eesti Kaitseliit) jäsen kohta 13 vuotta ja antanut sotilaskoulutusta mm. Virossa ja Latviassa)?

Maanpuolustus

Etusivulle