Miten Tshetshenian sota pitäisi lopettaa?

Miten tämä tähän mennessä kymmenkunta vuotta kestänyt sota sitten pitäisi lopettaa? 

1. Kenellekään ei pitäisi enää olla epäselvää se, että tshetsheenit muodostavat oman kansan, jotka ovat asuneet Tshetsheniassa ikimuistoisista ajoista – ovat Tshetshenian alkuperäisiä asukkaita – ja haluavat elää itsenäisessä ja vapaassa Tshetsheniassa, eivätkä suinkaan ryssien orjina. 

2. Siten tshetsheeneihin on sovellettava ylevää periaatetta kansojen itsemääräämisoikeudesta – Venäjän asevoimat ja viranomaiset on vedettävä Tshetsheniasta ja annettava tshetsheenien elää vapaina omassa maassaan. 

3. Koska tiedetään, etteivät Venäjä ja venäläiset pidä kiinni allekirjoittamistaan sopimuksista, niin Tshetsheniaan on vietävä kansainväliset (läntiset) rauhanturvajoukot estämään Venäjän ja sen vasallien provokaatiot. 

4. Koska Venäjä on hävittänyt Tshetshenian infrastruktuurin täydellisesti, eikä tshetsheeneillä ole enää normaaleja elinmahdollisuuksia, niin kansainvälisen yhteisön on autettava materiaalisella ja koulutusavulla tshetsheenejä rakentamaan Tshetsheniasta jälleen elinkelpoinen paikka. 

5. Jotta Tshetsheniasta tulisi normaali elinkelpoinen valtio, niin on estettävä Venäjää asettamasta Tshetsheniaa taloussaartoon, kuten Venäjä teki jo ennen Ensimmäistä Tshetshenian sotaakin. Tshetshenian on voitava käydä ulkomaankauppaa normaalisti. 

6. Tshetshenia on otettava väliaikaisesti mieluiten EU:n protektoraatiksi, mutta ehkä joillakin ehdoin myös YK:n protektoraatiksi (estettävä Venäjän vaikutusmahdollisuudet). Tämä protektoraatti on tarpeen niin kauan, että voidaan taata todella vapaat ja demokraattiset vaalit Tshetsheniassa ja laillisen tshetsheenihallinnon (niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla) työskentely. 

7. Tshetshenialle on koulutettava ja varustettava kunnolliset poliisivoimat, oikeuslaitos ja asevoimat – mukaan luettuna rajavartiojoukot. Rajavartiostolle on saatava hyvä tekninen varustus, että rajat saadaan riittävän pitäviksi. 

8. Tshetshenia on tunnustettava itsenäiseksi valtioksi ja sitä on tuettava aluksi avustuksin ja kansainvälisin lainoin, että se pääsee normaalin elämän alkuun. 

9. Varsinaiset rauhanturvajoukot on vedettävä pois sitten kun Tshetshenian omat viranomaisorganisaatiot toimivat normaalisti – mutta on jätettävä sotilastarkkailijoita maahan, että estetään Venäjän provokaatiot. Nämä tarkkailijat partioivat niin rajoilla kuin myös asutuskeskuksissa (maastoautoin, helikopterein). 

10. Tshetshenian kanssa on käytävä normaalia ulkomaakauppaa. Tshetsheniassa on hyvin korkealaatuista raakaöljyä ja maaperä on hedelmällistä. Tshetsheenejä on autettava auttamaan itse itseään. 

11. Erittäin tärkeää on turvata tshetsheniankielinen kouluopetus, oppikirjat ja modernit opetuksen apuvälineet. 

12. On autettava tshetsheenejä kunnostamaan itselleen tärkeitä muistomerkkejä ja elvyttämään oma kulttuurinsa. 

13. Tietotekniikkaosaaminen on nykyisin välttämätöntä. Kansainvälisellä avulla on perustettava tietokoneluokkia kaikkiin Tshetshenian kouluihin (sitten kun ne saadaan aikaiseksi) ja joka kylään sekä kaupunkiin on saatava ilmaiset ”internetkahvilat”.

Tshetshenia vapaaksi

Etusivulle