Mitä hyötyä

Esimerkiksi eversti Erkki Nordberg katsoo ansiokkaassa tutkimuksessaan Suomi, EU, NATO ja Venäjä, ettei NATOlta tule riittämään maavoimien joukkoja Suomen puolustukseen. Siinä eversti Nordberg on käsittääkseni täysin oikeassa. NATO on siirtymässä yhä vähäisempiin ammattisotilaista koostuviin joukkoihin. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei NATOon liittymisestä olisi mitään hyötyä Suomelle - vaan sitä, että Suomi EI saa luopua asevelvollisuuteen ja suureen reserviin perustuvasta aluepuolustusjärjestelmästään.

No, jos kerran NATO ei voi lähettää avuksemme ainakaan merkittäviä määriä maavoimien joukkoja, niin mitä hyötyä NATOon liittymisestä sitten oikein on?

1. NATO-jäsenyys nostaa taatusti hyökkäyskynnystä. Venäjä miettii kyllä useampaan kertaan kannattaako hyökätä erittäin voimakkaan sotilasliiton jäsenmaan kimppuun. Nordbergin tutkimuksen mukaan NATOlla oli vuonna 2004 mm. 111 prikaatia (+131 reservissä); 9 970 taistelulentokonetta; 3 368 taisteluhelikopteria; 254 strategista kuljetuskonetta; 943 taktista kuljetuskonetta; 26 strategista hyökkäyssukellusvenettä; 144 taktista hyökkäyssukellusvenettä; 18 lentotukialusta; 1 helikopteritukialus; 319 taistelualusta; 1 075 800 sotilasta taisteluvoimaa ja 655 000 miestä reserviä; nopean reagoinnin joukkoja 79 700. (Erkki Nordberg; Suomi, EU, NATO ja Venäjä; 2004; sivu 132);

2. Suomi tulee jäsenenä saamaan NATOn salaiseksikin luokiteltua tiedustelutietoa, jota NATO hankkii mm. tiedustelusatelliittien avulla;

3. Suomalaisia upseereita tulee osallistumaan runsain mitoin esikuntatyöskentelyyn erilaisissa NATOn esikunnissa - jälleen saamme tietoomme arvokkaita asioita ja opimme;

4. NATOn viestijärjestelmät (mm. satelliitti) täydentävät omia sotilasviestijärjestelmiämme - viestinnän täytyy onnistua myös elektronisen sodankäynnin kohteeksi jouduttuamme;

5. NATOn AWACS (Airborne Warning and Control System) lentokoneet tulevat kriisitilanteessa valvomaan ilmatilaamme ja niistä voidaan tarvittaessa johtaa ilmapuolustustamme;

6. Suomella on vain rajallinen määrä hävittäjälentokoneita (F-18 Hornet). NATOn apu ilmavoimien tuen muodossa tulee olemaan sananmukaisesti "kullan avoista";

7. Sotamateriaali on nykyisin hyvin kallista ja kallistuu nopeasti (sekä myös vanhenee suhteellisen nopeasti). Suomella ei ole nykyisellä aivan liian pienitasoisella puolustusmäärärahalla mahdollista hankkia määrällisesti riittävästi kalustoa - NATO:lta tulemme saamaan tarvittaessa lisää kalustoa;

8. NATOn laivasto auttaa pitämään meritiemme avoimina - kauppamerenkulku on nykyoloissa äärimmäisen tärkeää myös sodan aikana.

 

Suomi NATOon

Etusivulle