Maanviljelys Karjalassa

Karjalasta löytyy oleellisesti hedelmällisempää maatalousmaata kuin tynkä-Suomesta. Siten osan maanviljelijöistä kannattaa muuttaa Karjalaan viljelemään sen jälkeen kun Venäjän miehittämänä olevat Suomen alueet palautuvat Suomelle. Esimerkiksi Karjalan Kannaksen ilmasto on oleellisesti sopivampaa maanviljelykseen kuin Keski-Suomi puhumattakaan pohjoisemmista alueista.

Vastaavasti tynkä-Suomen alueella olevia peltoja voisi metsittää kasvamaan puuta tai käyttää biopolttoaineiden (etanoli, biodiesel) raaka-aineiden kasvatukseen. Tähän samaan tarkoitukseen kannattaa käyttää myös parhaillaan Venäjän miehittämänä olevien Suomen alueiden vähemmän hedelmällisiä alueita. Kannattaa muistaa, että maapallon öljyvarat vähenevät koko ajan ja raakaöljyn hinta nousee nopeasti. Vähäiset raakaöljyvarat kannattaisi säästää kemianteollisuuden raaka-aineeksi, eikä polttaa autojen moottoreissa, joissa voidaan aivan hyvin käyttää biopolttoaineita.

Mitä maanviljelyksen siirto Karjalaan sitten maksaisi veronmaksajille?

Ei yhtään mitään! Ne viljelijät jotka haluavat aloittaa viljelemisen "Karjalassa" rahoittavat hommansa itse, esimerkiksi pankkilainalla ja/tai myymällä omaisuuttaan tynkä-Suomessa. Korostan, että "Karjalassa" on oleellisesti parempi ilmasto ja maaperä kuin vaikkapa Keski-Suomessa, puhumattakaan pohjoisemmista alueista. Se mahdollistaa uudet investoinnit paremmille viljelysalueille.

Entäpä sitten metsätalous?

Puutavaraa tuodaan parhaillaankin suuria määriä Suomen puunjalostusteollisuudelle - ja siitä omasta puutavarasta maksetaan ryöstäjille. Kun alueet palautuvat Suomelle nekin kantotulot jäävät suomalaisille ja niistä metsätuloista maksetaan verot Suomeen.

Karjala takaisin

Etusivulle