Imperialistinen valtio

Imperialismin perinteisen määritelmän mukaan imperialismina pidetään valtion pyrkimystä väkivaltaisesti laajentaa omaa aluetta tai vaikutusaluetta. Imperialismi voidaan määritellä myös suurvalta-politiikaksi, jossa tarkoituksena on mahdollisimman laaja vaikutusvalta koko maailmassa.

Imperialistinen valtio pyrkii alistamaan toisen valtion tai sen alueen johtoonsa joko rauhanomaisin tai väkivaltaisin keinoin.

Edellä mainittujen määritelmien mukaan on helppo nimetä useita vanhoja eurooppalaisia suurvaltoja imperialistisiksi. Esimerkiksi Espanjalla, Portugalilla, Englannilla ja Ranskalla on ollut runsaasti kolonioita, eli alusmaita, kaukana omista alueistaan. Nämä maat oli alistettu pääsääntöisesti asevoimin. Alistajavaltiot olivat epäilemättä imperialistisia valtioita. Kun nämä vanhat imperialistiset valtiot ovat antaneet halukkaiden alusmaidensa itsenäistyä, joko vapaaehtoisesti tai vapaussodissa, niin mitä ilmeisimmin niistä ei voida enää käyttää määritettä imperialistinen valtio.

Sen sijaan esimerkiksi Venäjä on selvästikin edelleen imperialistinen valtio, sillä se ei ole sallinut esimerkiksi Tshetshenian itsenäistyä de jure, vaikka kaikille on jo varmasti selvää, etteivät tshetsheenit suinkaan halua elää Venäjän alaisuudessa. Venäjä onnistui viimein valtaamaan Tshetshenian kymmeniä vuosia kestäneen valloitussodan jälkeen vuonna 1859. Sen jälkeenkin tshetsheenit ovat pyrkineet Venäjästä eroon aseellisesti useita kertoja. Vuonna 1991 tapahtuneen Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Tshetshenia itsenäistyi de facto. Kuitenkin Venäjä on ensin vedettyään joukkonsa Tshetsheniasta sopimuksen mukaisesti toukokuussa 1992 valloittanut kahden eri hyökkäyssodan avulla valtaosan Tshetsheniasta jälleen haltuunsa - Toinen Tshetshenian sota, joka alkoi vuonna 1999 jatkuu edelleen. Muita esimerkkejä Venäjän edelleen jatkuvasta imperialismista ovat Georgian ja Moldovan eräiden alueiden miehitys, joita on vaadittu lopetettavaksi mm. ETYJin ja Euroopan Parlamentin taholta.

Onko Kiinakin imperialistinen valtio? Kiina on kiistämättä valloittanut Tiibetin ja sortaa tiibetiläisiä. Tiibetin päämies on maanpaossa ja Kiina esittää vastalauseita aina kun jonkun valtion viranomaiset ottavat Dalai Laman vastaan. Kiina myös yrittää estää jopa sotilaallisin keinoin de facto itsenäisen Taiwanin itsenäistymisen myös de jure. Kuitenkaan Kiina ei ole niin ekspansiivinen valtio kuin Venäjä.

Entäpä Amerikan Yhdysvallat? Varsinkin 70-luvun Suomessa Yhdysvaltoja pidettiin imperialistisen valtion synonyyminä. Ei ole tiedossa, että USA hallitsisi nykyisin jonkun sellaisen kansan asuinaluetta, jonka kansan enemmistö haluaisi vapautua USA:n vallasta. Siltä kannalta katsottuna USAa ei voitane pitää imperialistisena valtiona. Kuitenkin USA:lla on nykyisin presidenttinsä sanojen mukaisesti missiona levittää demokratiaa maailmassa - voidaanko sen katsoa olevan imperialismia? Ilmeisesti ei, sillä USA ei tavoittele kuitenkaan pysyvää valtaa demokratisoimiensa valtioiden ylitse (ainakaan julkisesti) - tässä mennään kuitenkin selvästi kiistanalaiselle alueelle.

 

Takaisin

Etusivulle