Energiaomavaraisuus

Kun parhaillaan Venäjän miehittämänä olevat Suomen alueet palautuvat Suomelle, niin Suomen ei enää tarvitse maksaa Venäjälle omasta vesivoimalla tuotetusta sähköstään ja sekin raha jää Suomeen - kuin myös voimalaitosten rakentamisesta, korjauksesta ja käytöstä saatavat verotulot.

Miehitetyillä alueilla on runsaasti vesivoimaa ja rakentamatontakin vesivoimakapasiteettia.

Vesivoima on ympäristöystävällistä ja halpaa energiaa, sitä on saatava lisää, että voidaan vähentää saastuttavia ja kallista sähköä tuottavia fossiilisia polttoaineita käyttäviä voimalaitoksia.

Tietenkin myös ydinvoimaa on rakennettava edelleen lisää. Ydinvoimalla tuotettu sähkö on halpaa ja ydinvoima on luontoa saastuttamaton tapa tuottaa energiaa.

Suomen energiaomavaraisuus on tällä hetkellä aivan surkea - ja vastaavasti riippuvaisuutemme imperialistisesta roistovaltiosta Venäjästä on kohtuuttoman suuri. Tämä riippuvaisuus on johtanut ja johtaa siihen, että Venäjä voi kiristää Suomen hallitusta. Siitä on päästävä eroon ja siksi on vaadittava Venäjää palauttamaan parhaillaan Venäjän miehittämänä olevat Suomen alueet takaisin Suomelle.

Kuka se vesivoimalystin sitten maksaa - veronmaksajatko?

Ei suinkaan, sen maksavat voimayhtiöt omilla rahoillaan ja rakentamisesta, remontoinnista sekä voimalaitosten käytöstä saadaan merkittävät verotulot Suomeen ja vastaavasti kauppataseen miinuspuolelta vähenee nyt Venäjälle maksettava sähköntuonti.

Karjala takaisin

Etusivulle