Ylipäällikön käsky 10.12.1939 9. Armeijalle

Kun Venäjän sotatoimet Suomea vastaan Talvisodassa eivät sujuneet suunnitellusti, niin Venäjän puolustusministeri otti Ylipäällikkönä sotatoimet johtoonsa. Pääsotaneuvoston jäsen Stalin kuului Vorošilovin esikuntaan poliittisena jäsenenä.

Käskyn teksti

Venäläinen arkistodokumentti

”Pikana Koodikielellä Esikuntapäälliköiden kautta

9. armeijan komentajalle

Kopiot: 14. armeijan komentajalle, 8. armeijan komentajalle, 7. armeijan komentajalle

Kartta 420 000, 1000 000

1. Vastustaja yrittää 9. armeijan rintamalla pidätellä joukkojemme hyökkäystä erillisin pataljoonin.

2. 9. armeijan joukot ovat edenneet Kuolajärvelle, Suomussalmelle ja Nurmijärvelle.

3. 9. armeijan oikealla puolella 14. armeija on miehittänyt Petsamon ja Luostarin sekä on saanut tehtäväkseen vallata Rovaniemen ja Kemin kaupungit.

Vasemmalla puolella 8. armeija on edennyt Megrijärvelle (10 km. Ilomantsin pohjoispuolella) Tolvajärvelle ja Loimolan aseman itäpuolelle sekä hyökkää Pitkärantaa kohti vallatakseen Sortavalan kaupungin.

4. 9. armeijan sotatoimien päätehtävä on vallata Oulun ja Kajaanin kaupungit. Tämän vuoksi:

122. tarkka-ampujadivisioonan on hyökättävä Kemijärven ja Rovaniemen suuntaan ensimmäisenä päämääränään Kemijärven alueen haltuunotto.

Muilla divisioonillaan armeija hyökkää:

163. divisioonalla Puolangalle varmistaen sivustansa Taivalkosken ja Pudasjärven suuntiin;

54. divisioonalla Kontiomäen aseman suuntaan, jonne pysähtyy.

Koko 44. divisioona on purettava Vienan Kemin asemalla ja toimitettava nopeasti Uhtualle sekä edelleen 163. divisioonan perään.

5. 9. armeijan ilmavoimien on:

a) toimittava tiiviissä yhteistyössä armeijan maavoimien kanssa tuhoten vastustajan elävää voimaa;

b) tuhottava Kontiomäen ja Oulun rautatiesolmut sekä järjestelmällisin hyökkäyksin estettävä rautatieliikenne mainittujen paikkojen kautta;

c) hävitettävä kaikki rautatiesillat, myös suuret;

d) suojattava armeijan joukkojen hyökkäystä.

6. On otettava huomioon, että saavuttuaan Rovaniemen seudulle 122. divisioona siirtyy 14. armeijalle.

7. Jalkaväkemme liikehdintään ehdottomasti tykistötulen suojassa on kiinnitettävä erityistä huomiota, ja jalkaväen kärkijoukkojen mukana on oltava 45- ja 76-millistä rykmentintykistöä.

Armeijan insinööri- ja rakennusjoukoista on koottava erityisiä sulkuosastoja.

8. 9. armeijan toimintarajat: 14. armeijan kanssa – Apatityn asema, Pelkosenniemi (kummatkin 14. armeijalle)

8. armeijan kanssa – Maaselän asema, Pielisjärvi, Kuopio (kaikki 8. armeijalle)

9. Armeijan esikunnan operatiivinen ryhmä on Suomussalmella.

10. Tämän ohjeen saamisesta ja jaetuista käskyistä on raportoitava.

 

Ylipäällikkö – Vorošilov, Pääsotaneuvoston jäsen – J. Stalin, Yleisesikunnan päällikkö -  B. Šapošnikov

No. 0362

10 joulukuuta 1939 19.20

Delo 578, sivut 134-135.”[i]

Lisätietoa

163. divisioonan ja 44. divisioonan kohtaloista löytyy täältä.Suluissa on kyseisen osion kirjoittaja.

[i] Timo Vihavainen, et al (Ohto Manninen) – Varjo Suomen yllä; 2017; sivut 186-187

Talvisota

Etusivulle