Ylipäällikön käsky 10.12.1939 14. Armeijalle ja Pohjoiselle laivastolle

Kun Venäjän sotatoimet Suomea vastaan Talvisodassa eivät sujuneet suunnitellusti, niin Venäjän puolustusministeri otti Ylipäällikkönä sotatoimet johtoonsa. Pääsotaneuvoston jäsen Stalin kuului Vorošilovin esikuntaan poliittisena jäsenenä.

Käskyn teksti

Venäläinen arkistodokumentti

”14. armeijan komentajalle, Pohjoisen laivaston komentajalle

Kopio: 9. armeijan komentajalle, 7. armeijan komentajalle, 8. armeijan komentajalle, Laivastoasiain kansankomissaarille.

Kartta – 1:420 000 ja 1:1000 000

1. Vastustaja toimii 14. armeijan kaistalla pieninä osastoina ja pyrkii puolustautumaan Petsamon tunturissa suojaten Petsamosta Kemiin johtavaa tietä.

2. 14. armeijan joukot ovat ottaneet haltuunsa Petsamon ja Luostarin sekä jatkavat 52. tarkka-ampujadivisioonan keskittämistä.

3. Vasemmalla 9. armeija on edennyt Kuolajärven – Suomussalmen rintamalle seuraavina tehtävinään Oulun ja Kajaanin kaupunkien miehitys. Sen 122. divisioona hyökkää Kemijärven asemaa kohti.

4. Käsken:

    a) Petsamon ja Luostarin alue on miehitettävä vahvasti, mereltä ei saa päästää ketään nousemaan maihin Murmanskin alueelle eikä Norjan alueelta sallita aseistuksen tai elävän voiman tuontia;

    b) Kaikkien 52. divisioonan joukkojen keskittymistä Petsamon alueelle on joudutettava;

    c) Sotatoimen tärkein päämäärä on vallata Rovaniemi ja Kemi sekä katkaista suomalaisten yhteys Ruotsiin.

    52. divisioonan on toimittava yhteistyössä 9. armeijan 122. divisioonan joukkojen kanssa. Vahvistetun 52. divisioonan on ensi vaiheessa edettävä Nautsin ja Nollimin [ensimmäinen kirjain epäselvä] alueelle.

    Hyökkäystä on jatkettava korkeintaan pataljoonan vahvuiset liikkuvat osastot edellä, ja niillä on ehdottomasti oltava mukaan 45- ja 75-millistä rykmentintykistöä, panssarivaunuja sekä pioneerijoukkoja esteiden raivaukseen ja teiden pikaiseen kunnostamiseen. Divisioonan päävoimien on edettävä kärkijoukon takana divisioonan tykistö mukanaan.

    Joukkojen liikehtiessä eteenpäin Norjan rajan suuntaan Petsamosta Nautsiin on jätettävä sivustavarmistuksia, ja sivustojen varmistamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota.

    Nikkelikaivosten miehityksen yhteydessä niiden vuokraajia ei saa loukata, ja heidän kanssaan on pidettävä mahdollisuuksien mukaan ystävälliset välit.

    d) Saapuvasta suomalaisesta erityisrykmentistä on jätettävä yksi pataljoona Petsamon alueelle, ja sitä on käytettävä Norjan-rajan vartiointiin. Muut kaksi pataljoonaa on lähetettävä Kemin valtauksen jälkeen Tornion seudulle Ruotsin rajan vartiointiin.

    Suomalaisen erityisrykmentin kolme pataljoonaa on lähiaikoina laajennettava kolmeksi suomalaiseksi rykmentiksi eli divisioonaksi.

5. 14. armeijan ilmavoimien on:

    a) toimittava tiiviissä yhteistyössä armeijan jalkaväen kanssa avustaen joukkojen etenemistä tuhoamalla vastustajan elävää voimaan;

    b) estettävä vastustajan huolto ja vahvistusten siirtely Kemin-Petsamon tietä;

    c) pommitettava Rovaniemeä ja Kemiä sekä vastustajan laivaston ilmestyessä Barentsinmerelle tuettava Pohjoista laivastoa sen tuhoamisessa;

    d) suojattava Murmanskin ja Petsamon alueita sekä armeijan joukkoja.

6. On otettava huomioon, että operaation kuluessa 52. tarkka-ampujadivisioonan on kohdattava 122. tarkka-ampujadivisioonan joukot Rovaniemellä, jonka jälkeen viimeksi mainittu siirtyy 14. armeijan komentajan käyttöön.

7. Pohjoinen laivasto ei saa sallia maihinnousua Muurmannin rannikolle tai ulkomaalaisten laivojen lähestymistä Murmanskin ja Petsamon alueelle.

8. Toiminta-alueen raja 14. armeijalle on Apatitystä Pelkosenniemelle, kumpikin paikka 14. armeijan alueella.

9. Armeijan esikunnan operatiivinen ryhmä on Petsamossa.

10. Yleisohjeiden vastaanotosta ja jaetuista käskyistä on raportoitava tänne.

 

Ylipäällikkö – Vorošilov, Pääsotaneuvoston jäsen – J. Stalin, Yleisesikunnan päällikkö -  B. Šapošnikov

No. 0364

10. joulukuuta 1939 19.10

Delo 578, sivut 129-131.”[i]Suluissa on kyseisen osion kirjoittaja.

[i] Timo Vihavainen, et al (Ohto Manninen) – Varjo Suomen yllä; 2017; sivut 183-184

Talvisota

Etusivulle