Vorošilov alkoi johtaa sotatoimia Suomea vastaan 9.12.1939

Kun Venäjän sotatoimet Suomea vastaan Talvisodassa eivät sujuneet suunnitellusti, niin Venäjän puolustusministeri otti Ylipäällikkönä sotatoimet johtoonsa. Pääsotaneuvoston jäsen Stalin kuului Vorošilovin esikuntaan poliittisena jäsenenä.

Täysin salaisen käskyn teksti

Venäläinen arkistodokumentti

”SNT Liiton puolustusasiain kansankomissaarin käsky [9.] joulukuuta 1939

Leningradin sotilaspiirin alueelta käsin sotatoimia suorittavien joukkojen ja laivastojen johdon tehostamistarkoituksessa suoraan komentooni siirtyvät kello (tyhjää) joulukuuta 1939:

1.    1. 14. armeija – komentajadivisioonankomentaja tov. Frolov: 104., 14. ja 52. tarkka-ampujadivisioona, 104. järeä tykistörykmentti, viisi sekalentorykmenttiä, kaksi kaukopommituslaivuetta, erillinen panssaripataljoona ja armeijaan kuuluvat tekniset joukot. Armeijan esikunta on Murmanskissa, esikunnan operatiivinen ryhmä Petsamossa. Pohjoinen laivasto jää 14. armeijan komentajan operatiiviseen alaisuuteen.

2.    2. 9. armeija komentaja armeijakunnankomentaja tov. Duhanov: 47. ja Erillisen tarkka-ampuja-armeijakunnan hallinto, 44., 54., 122. ja 163. tarkka-ampujadivisioona, yksi DB3-rykmentti, 10. hävittäjärykmentti, yksi R5-laivue 12 konetta sekä yksi U2-laivue 15 konetta, kaksi panssaripataljoonaa ja muita armeijan kokoonpanoon kuuluvia teknisiä joukkoja. Paitsi niitä, ilmavoimien komentajan määräyksestä toiminta-alueelle siirretään yksi raskas TB3-lentorykmentti. 9. armeijan esikunta on Uhtualla, esikunnan operatiivinen ryhmä Kemilässä.

3.   3. 8. armeija – komentaja divisioonankomentaja tov. Habarov: 1. ja 56. tarkka-ampuja-armeijakunnan hallinto, 15., 56., 75., 139., 155. ja 168. tarkka-ampujadivisioona, 108. tykistörykmentti, 365. erillinen järeä patteristo, 49. hävittäjärykmentti, 18. pikapommitusrykmentti sekä puna-armeijan ilmavoimien päällikön määräyksistä siirretyt 9. pikapommitusrykmentti, yksi I153- laivue, yksi R5-laivue 15 konetta sekä yksi U2-laivue 15 konetta, 34. panssariprikaati, 111. ja 218. panssaripataljoona sekä muita armeijan kokoonpanoon kuuluvia teknisiä joukkoja. Armeijan esikunta on Prääsässä, esikunnan operatiivinen ryhmä Suojärven asemalla.

4.    4. 7. armeija – komentaja 2. luokan armeijankomentaja tov. Meretskov, komentajan varamies 2. luokan armeijankomentaja tov. Jakovlev:3., 10., 19. ja 50. tarkka-ampuja-armeijakunnan hallinto, 24., 43., 49., 90., 70., 142., 123., 136., 138., ja 150. tarkka-ampujadivisioona, 101., 116., 136., 301., 302., 311., 316., 320. ja 402. tykistörykmentti, 316. ja 317. järeä patteristo, Leningradin kaupungin ilmatorjuntajoukot, 6., 21. ja 53. DB3-rykmentti,19., 26., 44., 25., 38. ja 68. hävittäjärykmentti, 44., 58., 35., 50., 13., 54., 2., 24. ja 41. pikapommitusrykmentti, 7. raskas lentorykmentti, 9. rynnäkkölentorykmentti, 1., 13., 20., 35. ja 40. panssariprikaati, 201., 204. ja 210. panssaripataljoona sekä muita armeijan kokoonpanoon kuuluvia teknisiä joukkoja. Armeijan esikunta on Leningradissa, esikunnan operatiivinen ryhmä Kivennavan kirkolla.

5.    5. Punalippuinen Itämeren laivasto ja Laatokan sotalaivue siirtyvät operatiivisilta osin alaisuuteeni kell (tyhjää) joulukuuta.

6.   6. 7. armeijan varakomentaja, 2. luokan armeijankomentaja tov. Jakovlev siirtyy Leningradin sotilaspiirin hallinnon johtoon, ja hänen alaisekseen siirretään 65. tarkka-ampuja-armeijakunnan, 11. tarkka-ampujadivisioonan, 24. ratsuväkidivisioonan joukot sekä piirin alueelle sijoitetut reservi- ja selustajoukot sekä laitosten ja tukikohtien miehitys.

7.    7. Nimitetään: 7. armeijan esikuntapäälliköksi prikaatinkomentaja tov. Isserson, 8 armeijan esikuntapäälliköksi eversti tov. Rubtsov.

8.    8.  14., 9., 8. ja 7. armeijan kaikki huoltotoimenpiteet jäävät Leningradin sotilaspiirin hallinnolle.

9.    9. Käskyn vastaanottamisesta on ilmoitettava.

SNTL:n puolustusasiain kansankomissaari Neuvostoliiton marsalkka [Vorošilov]

Yleisesikunnan päällikkö 1. luokan armeijankomentaja (käsin) B. Šapošnikov

Delo 578, sivut 158-160.”[i]

Varsinaiset käskyt armeijoille

Tämän komennonottokäskyn jälkeen annettiin heti käskyt kyseisille armeijoille mm. kohteista, jotka pitää valloittaa Suomen alueelta:

-        Ylipäällikön käsky 10.121939 14. Armeijalle ja Pohjoiselle laivastolle (vallattava Rovaniemi ja Kemi, sekä katkaista suomalaisten yhteys Ruotsiin)[ii]

-        Ylipäällikön käsky 9.12.1939 8. Armeijalle (vallattava Sortavala, Parikkala ja Hiitola  edetäkseen 7. armeijaa vastaan puolustautuvan vastustajan selustaan)[iii]

-        Ylipäällikön käsky 10.12.1939 9. Armeijalle (vallattava Oulu ja Kajaani)[iv]Suluissa on kyseisen osion kirjoittaja.

[i] Timo Vihavainen, et al (Ohto Manninen) – Varjo Suomen yllä; 2017; sivut 181-182

[ii] Timo Vihavainen, et al (Ohto Manninen) – Varjo Suomen yllä; 2017; sivu 183

[iii] Timo Vihavainen, et al (Ohto Manninen) – Varjo Suomen yllä; 2017; sivu 185

[iv] Timo Vihavainen, et al (Ohto Manninen) – Varjo Suomen yllä; 2017; sivu 186

Talvisota

Etusivulle