Venäjän tappioista Talvisodassa

Lisätty viite XIII 12.6.2010 Juhani Putkinen

Kuten yleensäkin Venäjä on valehdellut myös Talvisodan tappionsa ihan perusteellisesti - ja se valehtelu jatkuu edelleen. Lisäksi on huomattava, ettei venäläisiä edes kiinnostanut omat tappionsa. Siksi Venäjän todellisia tappioita ei tulla saamaan milloinkaan tarkasti selville.

Tässäkään artikkelissa ei tule selvyyttä tappioiden määrään, mutta tulee perusteluja siihen miksi oikeat luvut eivät ole tiedossa ja vihjeitä siihen millaisia luvut voivat olla.

Ei laskettu

”Yksiköiden esikuntapäälliköt eivät kiinnittäneet miehistökirjanpitoon riittävää huomiota. Kaatuneita, haavoittuneita ja kadonneita ei laskettu.”[i]

”150.D 469.JvR esikunnan tietojen mukaan etulinjassa oli 500 miestä. Tarkastuksen yhteydessä etulinjasta löytyi vain 145 miestä. Pataljoonien ja rykmentin johto ei tiennyt, missä loput olivat.”[ii]

”7.A, 24.D, 274.JvR otti täydennykset vastaan laskien pelkän kokonaismäärän. Miehiä tuli rykmenttiin ryhmissä ilman mitään luetteloita ja heidät lähetettiin pataljooniin ja komppanioihin ilman mitään ohjeistusta.”[iii]

Esimerkkitappioita

49.D, 15.JvR, 3.P tila 2.3.1940: 7.K 8 miestä, 8.K 12 miestä, 9.K 15 miestä.[iv] Kun komppanian määrävahvuus oli silloin noin 200 miestä ja joukkoja myös täydennettiin, niin mitä ilmeisimmin myös tappioita on tullut. 7.K:n tappiot olisivat olleet 96% täydennyksiä huomioimatta. Parhaassa kunnossa olleen 9.K:n tappiot vastaavasti vain 75%.

60.hiihtopataljoonan tappiot 2.3.1940 Tuppuransaaren valloitusyrityksessä olivat 800 miehestä 269 kaatunutta, 371 haavoittunutta, 70 paleltui ja 40 katosi. Yhtenä päivänä pataljoonan tappiot olivat siten 750 miestä, eli 94%.  

54.D tappiot Talvisodassa Venäjän arkistolähteiden mukaan olivat: 2691 kaatuneina ja lopullisesti kadonneina, sekä 3732 haavoittuneina ja paleltuneina, eli 60% määrävahvuudesta - siis arkistotietojen mukaan. Todennäköisesti kyseiset numerot on valehdeltu pienemmiksi kuin todellisuus. Eräässä tarkistuksessa todettiin, että 31 527 ihmistä oli kadonnut tappioluetteloista, joita esikunnat tekivät.[xiii]

Molotov

Molotov valehteli 29.3.1940: ”Yleisesikuntamme laskujen mukaan on kaatuneiden ja haavoihinsa kuolleiden luku meidän puolellamme 48 745, siis hieman alle 49 000 henkilöä ja haavoittuneiden luku on 158 863 henkilöä.”[v]

Arkiston nimellinen luettelo

”Venäjän sota-arkiston aakkosellisessa tappioluettelossa on kaatuneita, kadonneita ja haavoihinsa kuolleita nimettyinä 131 476.”[vi]

Juri Kilin

Petroskoin Yliopiston professori Juri Kilin kertoi 11.3.2010 seminaarissa Venäjän tappioiksi kaatuneina, lopullisesti kadonneina ja haavoihinsa kuolleina liki 140 000 miestä. Minusta myös kuoliaaksi paleltuneet pitäisi huomioida, olivathan nekin ainakin välillisesti suomalaisten aiheuttamia - ei voinut hyppiä lämpimikseen, motitettuna, ...

Mannerheim

Marsalkka Mannerheim mainitsi muistelmissaan vihollisen tappioiksi pelkästään kaatuneina n. 200 000 miestä.[vii] Arvion perustaa on eritelty kirjassa divisioonittain.

Hrutshev

Stalinia mollatessaan Hrutshev ilmoitti Stalinin kuoleman jälkeen Venäjän tappioiksi Talvisodassa miljoona miestä. Tämä löytyy hyvin monista eri lähteistä.

Kalustotappioista

Jokainen sotapäivä maksoi maalle 6 pudotettua lentokonetta ja 23 tuhottua hyökkäysvaunua (Rodina 12/1995).[viii] Jos tämä olisi totta, niin Venäjän lentokonetappiot pudotettuina olisivat olleet noin 630 ja hyökkäysvaunutappiot tuhottuina noin 2415.

Suomalaisten virallisten pudotustilastojen mukaan ilmavoimamme ampuivat alas 218 venäläiskonetta, joista 165 oli pommikoneita, 42 hävittäjiä ja 11 tiedustelukoneita. Ilmatorjuntamme ilmoitti lisäksi ampuneensa alas kaikkiaan 314 venäläiskonetta. Suomalaisten pommikoneiden pommituksilla kentälle tuhottuja venäläiskoneita voidaan arvioida olleen noin 100.”[ix] Yhteensä noin 632 tuhottua, eli epäilyttävän yhtenäinen luku Rodinan ja suomalaisen tilaston välillä. Ei voi kuin vain ihmetellä.

”Luoteisrintama menetti sotatoimien aikana 954 tankkia, mikä tarkoittaa yli puolta taisteluihin osallistuneista tankeista.”[x] Tämä on NKVD:n arkistosta löytynyt Leningradin sotilaspiirin selitys päivämäärältä 5.4.1940. Siinä selitellään tappioiden syitä. Lukumäärä voi olla pienennetty pään menettämisen pelossa - vain piru tietää.

20.PsPr menetti helmikuussa tykistötulessa 68 psv, miinoihin 49, suohon 3, palaneina 3, kentälle jääneinä 6, teknisistä syistä menetettyinä 55.[xi] Eli yhden ainoan hyökkäysvaunuprikaatin tappiot Talvisodassa olivat yhden kuukauden aikana 184 hyökkäysvaunua - on Venäjällä ainakin täydennykset pelanneet hyvin.

Mannerheim

Marski toteaa muistelmissaan Venäjän menettäneen Talvisodassa 1600 hyökkäysvaunua tuhottuina ja vallattuina - puolet meitä vastaan asetettujen vaunujen määrästä.[xii]

Talvisota

Etusivulle


[i] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 78 ja sivu 441

[ii] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 442

[iii] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 442

[iv] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 441

[v] Antero Kautto, Stalinin istunnot Suomen ja Baltian kohtalo Neuvostoliiton asiakirjoissa 1939-40, 1982, sivu 31

[vi] Suomi 85 (Ohto Manninen) Itsenäisyyden puolustajat - Rintamalla, 2002, sivu 112

[vii] G. Mannerheim, Muistelmat, Toinen osa, 1952, sivu 234

[viii] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 117

[ix] http://www.jput.fi/Talvisotaa_ilmassa.htm

[x] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 460

[xi] Timo Vihavainen et al, Tuntematon Talvisota, 2009 sivu 457

[xii] G. Mannerheim, Muistelmat, Toinen osa, 1952, sivu 227

[xiii] Mark Solonin, 25.juuni 1941: Rumalus või agressioon, 2010, sivu 60

Talvisota

Etusivulle