Venäjä on suurin uhka Virolle

Päivitetty 23.6.2007, 09.10.2007, 29.5.2008, 6.9.2008  Juhani Putkinen

Yllä olevan otsikon antama informaatio ei sinänsä ole käsittääkseni yllätys kenellekään - fakta mikä fakta.

Kun asia kuitenkin uutisoitiin laajalti Viron puolustusvoimien komentajan mielipiteenä, niin se on aiheuttanut laajalti kirjoittelua, haastatteluja ja lausuntoja.

Vedän tässä artikkelissa yhteen mistä oikeastaan on kyse ja annan lähdeviitteet.

Kenraalimajuri Ants Laaneots nimitettiin Viron puolustusvoimien komentajaksi 5.12.2006. Hän antoi saman tien haastattelun, joka julkaistiin mm. Eesti Päevaleht lehdessä.[i] Tämä haastattelu otsikoitiin Ants Laaneots: Venäjä jää suurimmaksi turvallisuusuhkaksi Virolle.

Virkansa vuoksi kenraali Laaneots joutuu asettamaan sanansa hyvin varovasti, joten hän sanoi: ”Pidättyväisesti sanottuna meidän naapuri on epäystävällinen valtio. Ja suhteet Venäjän kanssa ovat tosiaan suurin turvallisuusongelma.”

Kun häneltä kysyttiin mitä pitäisi tehdä, että Venäjän aiheuttama uhka olisi mahdollisimman pieni, niin Laaneots vastasi: ”Ensinnäkin meidän täytyy panostaa NATOn asevoimiin ja missioihin osallistumiseen. Siinä olemme menestyviä. Toiseksi, itsepuolustuskyky, jossa meillä on eniten puutteita. -- Me olemme NATOn ja EUn rajavaltio, jonka turvallisuustilanne ei ole verrattavissa Belgian tai Tanskan kanssa. Kolmanneksi, meidän on luotava tukijärjestelmä sitä varten, että jos meidän alueella puhkeaa joku kriisi, niin kykenemme ottamaan vastaan apujoukkoja, jotka tulevat meidän avuksemme NATOn puolelta.”

Kysyttäessä kumpi takaisi paremman itsepuolustuskyvyn asevelvollisuuteen vaiko palkka-armeijaan perustuva järjestelmä Laaneots vastasi: ”meidän oloissamme tietenkin yleiseen asevelvollisuuteen perustuva... Miksi, siihen antaa erittäin hyvän vastauksen Edward Luttwak, joka suositteli meille Suomen mallia sotilaallisessa maanpuolustuksessa. -- Mutta palkka-armeijan teema... -- Minulle tulee allergia, jos minä vielä kuulen sanan ”palkka-armeija”.”

Todettakoon tässä, että amerikkalaisen turvallisuusanalyytikon ja neuvonantajan Luttwakin mielestä Putin käyttäytyy kuten Iivana Julma ja Venäjä on liikkumassa epätäydellisestä demokratiasta autokratian (totalitarismin) suuntaan.[ii]

Venäjän reaktio Laaneotsan haastatteluun

Venäjän puolustusministeri Sergei Ivanovin (KGB-kenraali) ärsyyntynyt reaktio kenraali Ants Laaneotsan mielipiteeseen tuli välittömästi ja se julkaistiin mm. Eesti Päevaleht lehdessä 7.12.2006.[iii] Tähän taas virolainen Postimees-lehti totesi pääkirjoituksessaan 9.12.2006, että kun kerran Venäjän reaktio oli niin tuskallinen, niin se tarkoittaa, että Laaneots ”osui naulan kantaan”.[iv] Suomeksi tämä virolainen sanonta voitaneen kääntää myös että ”se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa”.

Julkisuus Suomessa

Helsingin Sanomat uutisoi Laaneotsan kannanoton välittömästi, otsikoiden ”Viron puolustusvoimain komentaja: Venäjä suurin turvallisuusuhka”.[v] Hesarin foorumilla käytiin myös keskustelua aiheesta.[vi]

Viron poliittisen johdon reaktio

Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves puolusti Laaneotsaa todeten, että virolaisilla on oikeus katsoa Venäjä epäystävälliseksi naapuriksi, kun otetaan huomioon millaisia lausuntoja sieltä on tullut ja tulee Viron suuntaan.[vii]

Viron pitkäaikainen suurlähettiläs Moskovassa Mart Helme totesi Laaneotsan olevan oikeassa, sekä mm., että Venäjä on muuttunut stalinistiseksi ja vuosi vuodelta vaarallisemmaksi Virolle. Samalla Helme totesi, että Putinin vallassa ollessa Venäjä on kasvattanut "puolustusmenojaan" inflaatiokin huomioon ottaen 20% vuodessa - ja että Viron on syytä olla huolissaan. [viii]

Pääministeri Andrus Ansip on julkisesti esittänyt huolensa Venäjän kehityksestä yhä epädemokraattisempaan suuntaan, jne.

Erittäin yleisesti Laaneotsaa on kiitetty siitä, että hän sanoi julki yleisesti tiedetyn tosiasian. Eikös se Paasikivikin pitänyt tosiasioiden tunnustamista tärkeäksi?

Otan vielä erikseen esille presidentti Ilveksen 8.12.2006 haastattelun venäläiselle Echo Moskva-radioasemalle. Tästäkin haastattelusta tulee hyvin esille se, että Venäjä on epäystävällinen naapuri myös Viron presidentin mielestä. Haastattelusta on julkaistu useita erilaisia referaatteja - ja tämä on vain lyhyt referaattini Eesti Päevalehdessä julkaistusta.

"Viro menetti Toisessa Maailmansodassa lähes kolmanneksen kansastaan -- Virolaisten näkökulmasta katsottuna me emme näe eroa kahden totalitaarisen systeemin välillä" (Saksan ja Venäjän - jp).

"Minä en usko, että ymmärrätte miten hirveää on ihmisille, jotka ovat menettäneet perheensä, kyyditettynä Siperiaan --, miten vastenmielinen sirppi ja vasara heille on?"

Ilveksen mielestä Viron presidentin ainoa virkatunnus on presidentin kaulakääty, joka kyyditetyltä presidentti Pätsiltä varastettiin. Kaulakääty on parhaillaan Moskovassa, rubiinit irti leikattuna. Kun loputtoman kysymisen jälkeenkään varas ei palauta varastettua, teet lopulta johtopäätöksiä varkaan eettisestä tasosta.

--

Viimeisen kappaleen suomensin mahdollisimman tarkasti, ettei kukaan voisi väittää, etteikö siinä Venäjää verrattu aivan suoraan varkaaseen.

Suomennan vielä pätkän presidentti Ilveksen puhetta haastattelun lopusta: "Toivomme erityisesti, että Venäjä olisi valtio, jossa kunnioitettaisiin vähemmistöjen oikeuksia, jossa kolmannen luokan jälkeenkin myös mareilla olisi oikeus oppia omalla äidinkielellään. Me annamme äidinkielen opetusta vähemmistöille 12. luokkaan saakka. Haluaisimme, että mareilla olisi hyvä olla, ja että georgialaisten lasten ei tarvitsisi olla huolissaan," Ilves toi esiin.[ix]

Postimees-lehden referaatissa presidentti Ilves toi esiin toiveen, että Venäjän rikokset ihmisyyttä vastaan tuomittaisiin uudessa Nürnbergin oikeudenkäynnissä: ”Jos te hyväksytte uuden Nürnbergin oikeudenkäynnin, jossa käydään lävitse Neuvostoliiton rikokset ihmisyyttä vastaan, niin olkaa hyvä. Minun edeltäjäni Lennart Meri juuri sanoikin, että me tarvitsemme sitä varten uuden Nürnbergin.”[x]

Jatkoa

Eesti Päevaleht otsikoi 20.6.2007 Laaneots: Venäjä on muuttunut suuremmaksi uhkaksi Virolle[xi]

Tässä artikkelissa kerrotaan kenraali Laaneotsan puheesta samana päivänä Viron Reserviupseereiden symposiumissa.

Puhe on pitkä ja käsittelee monia asioita, mutta tässä sitä referoidaan lyhyesti:

1. "Venäjä puhuu Venäjä-Saksa kaasuputken ja sen rakentamisen turvaamisesta, mutta se on vain tekosyy Venäjän Itämerenlaivaston kasvattamiseksi oleellisesti. Ottakaa kartta eteenne niin näette itse mitä muutoksia kaasuputki ja sitä "turvaavat" sotalaivat tuovat mukanaan."

2. Huhtikuiset mellakat Virossa eivät olleet spontaaneja, vaan: "Venäjän Federaation laajamittainen, korkealla poliittisella tasolla hyväksytty, huolellisesti suunniteltu ja valmisteltu erikoisoperaatio Viroa vastaan."

3. Laaneotsan mielestä on naiivia uskoa, että Viron turvallisuuden takaamiseksi riittää jäsenyys EU:ssa ja NATOssa.

4. Laaneotsan mielestä etnisten venäläisten osuuden kasvu Viron puolustusvoimissa on uhka Virolle.

5. Pataljoonien muuttaminen koulutuskeskuksiksi, joilla ei ole taisteluvalmiustehtävää, on ollut virhe. Pataljoonat on palautettava ja niille on palautettava operatiivinen valmius.

Uhka on suurempi kuin 1990 luvun puolivälissä

Kenraali Laaneots käytti uuden puheenvuoron Venäjän uhkasta 8.10.2007 Viron TV:n ohjelmassa "Välisilm".

Tästä puheenvuorosta voitaisiin ottaa tähän esille:

1. Nykyinen Venäjä on suurempi uhka kuin 1990-luvun puolivälin Venäjä. Aina kun Venäjä on vahva se pyrkii laajenemaan. Valitettavasti olemme sellaisessa geografisessa paikassa, että jäämme aina strategisen mielenkiinnon polttopisteeseen.

2. Hyvin levottomaksi tekee se, että 76. Maahanlaskudivisioonan [aivan Viron vieressä Pihkovassa - jp] aseistukseen tulee helikopterit - joten sitä voidaan käyttää paljon helpommin ja nopeammin.

3. Venäjän ei tarvitse aseistautua sisäisten, eikä ulkoisten uhkien vuoksi - sellainen olisi epäkompetenttisten ihmisten luulo ja täysin väärä lähestyminen asialle - kuka uskaltaisi hyökätä valtiota jolla on maailman toiseksi vahvin ydinasenyrkki.[xii]

Venäjän voimistuminen merkitsee kuolemanvaaraa

Katkelma kenraali Laaneotsan haastattelusta 29.5.2008. Toimittaja kysyi Venäjän käyttäytymisestä. Ants vastasi:

"Alkaen Kiovan-Venäjästä se maa on jokaisella voimistumisen jaksolla suorittanut ekspansion [laajenemisen - jp] omia naapureitaan vastaan. Heikkoudenhetkellä, kun oltiin hädässä esimerkiksi mongoleiden kanssa, se raukesi, mutta kun jälleen saatiin jalat alle, niin [väkivaltainen - jp] laajeneminen jatkui. Niin meidän suuntaamme, Novgorodin suuntaan, samoin Siperian suuntaan. Mitä muuta se meidän Vapaussotammekaan oli kuin puolustautuminen Venäjän yritykseltä saada bolshevistisen valta entisissä rajoissa. Lenin epäonnistui yrityksessä, Stalin onnistui.

Kun Venäjä vahvistuu - ja parhaillaan se niin tapahtuukin -, se tarkoittaa meille jälleen kuolemanvaaraa. Se pitäisi jokaisen tervejärkisen ihmisen tehdä itselleen selväksi."[xiii]

Laaneots 050908

Viron puolustusvoimain komentajan »Kenraaliluutnantti Ants Laaneotsan mukaan se mitä parhaillaan tapahtuu Venäjällä on verrattavissa Hitlerin Saksan kanssa 1930-luvun jälkipuoliskolla, sekä Viron itänaapuri rakentaa hänen mukaansa suurvaltaimperiumia.

”Venäjän strategiset tai kuten he itse nimittävät kansalliset edut Etelä-Kaukasiassa eivät ole sidottuja yksinomaan Georgiaa, siellä on paljon laajemmat ambitiot ja  taustat, puhui Laaneots keskustelulähetyksessä ”Tasavallan kansalaiset” [5.9.2008 - jp].

”Kysymys on siitä, että Venäjä rakentaa parhaillaan kuumeisesti suurvaltaimperiumia ja tekee sitä täysin stalinistiseen tyyliin. Kun te katsotte Hitlerin tekemisiä 1930-luvun toisella puoliskolla ja vertailette sen kanssa, mitä Venäjällä parhaillaan tapahtuu, niin siellä on hyvin paljon samankaltaisuuksia,” huomautti kenraaliluutnantti.

Laaneotsan sanoin Venäjän suuri kiinnostus seisoo siinä, että saada omaan kontrolliinsa myös jossain määrin Länsi-Eurooppa, Euroopan Unioni ja siten myös NATO.

”Siihen on parhaillaan yksi hyvin tehokas ase - se on energia-ase. Venäjän strateginen kiinnostus Etelä-Kaukasiaan onkin siinä, että saada kiinni se kauttakulkukäytävä, joka menee ohi Venäjän, ja saada kontrolliinsa se kaasu ja se öljy, joka on Kaspian meren altaassa ja mikä on Keski-Aasiassa.

Kun se [Venäjä - jp] saa ne [Georgian lävitse kulkevat kaasu- ja öljyputket - jp] haltuunsa, niin se kontrolloi myös Eurooppaa energialähteiden kautta ja saa kontrolliinsa myös useat Aasian valtiot.”»[xiv]

Viro

Etusivulle


[i] http://www.epl.ee/artikkel/365469

[ii] http://www.epl.ee/artikkel/364865

[iii] http://www.epl.ee/artikkel/365636

[iv] http://www.postimees.ee/091206/esileht/arvamus/233326.php?r=

[v] http://www.hs.fi/ulkomaat/artikkeli/Viron+puolustusvoimain+komentaja+Ven%C3%A4j%C3%A4+suurin+turvallisuusuhka/1135223491856

[vi] http://www.hs.fi/keskustelu/thread.jspa?threadID=39799&tstart=0

[vii] http://www.epl.ee/artikkel/365880

[viii] http://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/article.php?id=14509960

[ix] http://www.epl.ee/artikkel/365892

[x] http://www.postimees.ee/091206/esileht/siseuudised/233311_1.php?r=

[xi] http://www.epl.ee/uudised/390477

[xii] http://www.postimees.ee/091007/esileht/siseuudised/288121.php

[xiii] http://www.maaleht.ee/2008/05/29/intervjuu/336-kindral-laaneots-julgeolekut---ohustame-meie-ise

[xiv] http://uudised.err.ee/index.php?06135043

Viro

Etusivulle