Uusiutuva energia

Ilmastonmuutoksen hälyttämänä poliitikot ovat tehneet päätöksiä, joiden mukaan on lisättävä uusiutuvan energian osuutta energiankäytöstä oleellisesti.

Mitä se uusiutuva energia oikein on ja pelastaako sen käytön lisääminen ilmastonmuutokselta?

Yksi vallan erinomainen uusiutuva energia on vesivoima. Joessa luonnostaan virtaavan veden tielle rakennetaan pato, jotta vedenpinta saadaan nousemaan oleellisesti entisestään. Tällä ylös nostetulla vedellä on energiaa, joka voidaan panna pyörittämään alas juostessaan vesiturbiinia. Kun vesiturbiini puolestaan pannaan pyörittämään sähkögeneraattoria, niin saadaan halpaa ja puhdasta sähköä. Suomessa on jo melkoinen määrä vesivoimaloita tuottamassa meille sähköä. Lisää on saatavissa jonkin verran rakentamalla uusia vesialtaita ja voimalaitoksia, sekä modernisoimalla vanhoja voimalaitoksia tehokkaammiksi. Valitettavasti vihreät vastustavat mm. Vuotoksen altaan ja Kollajan rakentamista. Miten se vesivoima sitten on uusiutuvaa energiaa? No, kun vettä sataa joen yläjuoksulla, niin se täyttää itsekseen vesiallasta uudelleen.

Aurinkoenergiaa voidaan myös pitää uusiutuvana energialähteenä - eiköhän se mollukka jaksa paistaa meille vielä jonkin aikaa. Auringon lämpöä voidaan kerätä kerääjillä nesteeseen ja siirtää hyödynnettäväksi vaikkapa lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Auringon säteilyllä voidaan myös tuottaa suoraan sähköä puolijohdeperusteisissa kennoissa, tai säteilyä voidaan kerätä peileillä ja linsseillä tiettyyn pisteeseen, josta energia otetaan talteen. Eikö kuulostakin hyvältä? Niin kuulostaa, mutta kun otetaan huomioon, ettei aurinko juurikaan paista meille silloin kun Suomen energiantarve on suurinta (tammikuussa), niin voidaan taas laskeutua takaisin maan pinnalle. Aurinkoenergialla ei voida Suomessa ratkaista energiantarvetta.

Tuulivoimakin on uusiutuvaa energiaa - kyllä Suomessakin silloin tällöin tuulee sellaisella nopeudella, että voidaan pyörittää sähkögeneraattoria. Mutta kun otetaan huomioon, ettei juuri silloin kun energiantarve on suurinta (kovalla pakkasella) yleensä tuule, niin huomataan, ettei tuulivoimakaan ole järkevää Suomessa. Tuulivoiman rakentamista joudutaan tukemaan veronmaksajien rahoilla ja tuulivoimalla tuotettu sähkö on niin kallista, että sen käyttö nostaa sähkön hintaa kuluttajille oleellisesti. Siten tuulivoimaa ei kannata rakentaa Suomeen ainakaan merkittävää määrää.

Entäpä sitten puu. Puuta sentään kasvaa Suomessa ihan merkittäviä määriä, se on taatusti uusiutuvaa energiaa - miksi sitä ei voitaisi polttaa yhä enemmän, jotta saataisiin energiaa sen polttamisesta? Ensinnäkin puu on erittäin arvokas raaka-aine. On hölmöä polttaa puuta, kun sitä pidemmälle jalostamalla siitä saadaan parempi hinta. Sitä paitsi puun polttaminen saastuttaa luontoa ja aiheuttaa kuolemia mm. pienhiukkaspäästöjen vuoksi - otettakoon huomioon myös puun poltosta syntyvät kasvihuonekaasut, jotka aiheuttavat ilmastonmuutosta. Puuta ja muita bioenergialähteitä käsitellään laajemmin tässä artikkelissa.

Vuoroveden vaihteluakin voidaan hyödyntää energian tuottamiseen, mutta Suomen rannikolla ei ole mainita saakka vuoroveden vaihtelua.

Eli kun pohditaan realistisesti energiavaihtoehtoja, niin tullaan väistämättä sen tosiasian eteen, että ydinvoimaa on rakennettava hyvin runsaasti lisää - mahdollisimman nopeasti, jotta voidaan vähentää saastuttavien kivihiilen, öljyn ja maakaasun polttoa.

Energiapolitiikka

Etusivulle