Tuulivoimalan teho

Uusiutuva energia on nyt kaikkien huulilla - sen uskotaan olevan milloin pelastus kasvihuoneilmiöstä, milloin ratkaisu öljyn vähenemiseen ja sitä myöten öljyn hinnan nousuun.

Uusiutuvalla energialla tarkoitetaan yleensä mm. vesivoimaa, tuulivoimaa ja aurinkovoimaa.

Vesivoima onkin todella uusiutuvaa - kun vesivoimalan yläjuoksulle sataa vettä, niin se voidaan laskea voimalan turbiinista lävitse saaden puhdasta ja edullista sähköä. Suomelle vesivoima on todellinen ”taivaan lahja”. Se on hyvää säätövoimaa, jota voidaan käyttää vesivarastoista (altaista) silloin kun sähkön tarve on suurin.

Aurinkovoimakin voisi varmaan olla hyödyllistä vaikkapa Saharassa, vaan Suomessa silloin kun energiaa tarvitaan eniten (tammi-helmikuun pakkasilla), niin auringosta ei ole Suomessa energiamielessä mitään hyötyä.

Entäpä sitten se paljon kehuttu tuulivoima?

Vaikkapa Brittein saarilla tuulivoimasta voisi olla hyötyä - siellä tuulee usein, eikä ole kovia pakkasia tekemässä sähkönkulutukseen korkeaa huippua, kuten Suomessa on.

Suomessa kuitenkin esiintyy edelleen talvella kovia pakkasia ja silloin tarvitaan kaikkein eniten sähköenergiaa - kuinka ollakaan kovilla pakkasilla ei yleensä tuule, joten tuulivoimaloista ei ole silloin iloa.

Tuulivoimaloiden nimellisteho ilmoitetaan kilowatteina (kW) tai nykyisin jopa megawatteina (MW), joka on 1000 kW. Siten periaatteessa 1000 kpl 1 MW tehoista tuulivoimalaa tuottaisi 1000 MW sähkötehoa, joka olisi jo suurehkon ydinreaktorin verran.

Niin - periaatteessa.

Vaan kun juuri milloinkaan Suomessa ei tuule juuri sopivasti, että se tuulivoimala tuottaisi nimellistehonsa verran sähköä.

Juuri silloin kun sähköä tarvittaisiin eniten, niin Suomen tuulivoimalat tuottavat useissa tapauksissa 10% - 20% nimellistehostaan. Eli jos meillä olisi rakennettu em. 1000 kpl 1 MW tuulivoimalaa toivoen hartaasti, että ne tuottaisivat 1000 MW tehon, niin usein joudumme pettymään pahasti ja niistä 1000:sta 1 MW tuulivoimalasta saataisiinkin todellisuudessa yhteensä vaikkapa vain 100 MW tai 200 MW - ja juuri silloin kun sähköä tarvittaisiin eniten.

Sen sijaan 1000 MW ydinreaktori tuottaa lähes poikkeuksetta sen nimellistehonsa noin 95% vuodesta. Mahdollinen huoltoseisokki ajoitetaan kesäaikaan, jolloin sähkön tarve on pienimmillään. Silloin kun sähkön tarve on suurimmillaan (kovalla pakkasella), niin ydinvoimala tuottaa 100% tehoa sen nimellistehosta lähes 100% todennäköisyydellä - juuri samaan aikaan kun tuulivoimalasta saadaan ulos yleisesti noin 10-20% sen nimellistehosta tai se suorastaan seisoo antamatta ollenkaan tehoa ulos.

Siksi Suomeen ei kannata rakentaa tuulivoimaa. Jos kannattaisi, niin olisi jo rakennettu.

Vaan jotkut tuulivoimalobbarit ajavat tuulivoimalle valtion tukiaisia (veronmaksajan pussista) ja lisäksi syöttötariffia, eli sähkön hinnan nostamista kuluttajalle, jotta tuulivoimayhtiöt voisivat hykerrellä käsiään samalla kun suomalaiset köyhtyvät tuulivoiman lisärakentamisen vuoksi.

Suomeen on rakennettava hyvin runsaasti lisää ydinvoimaa ja mahdollisimman paljon myös vesivoimaa. Ne ovat puhtaita ja halpoja tapoja tuottaa sähköenergiaa - juuri silloin kun sitä tarvitaan.

Ydinvoiman ja vesivoiman lisärakentamiseen ei tarvita tukiaisia eikä sähkön hinnan korotusta - vaan vain antaa lupa rakentaa.

Kivihiilen, öljyn ja maakaasun polttamista on vähennettävä sitä mukaa kun saadaan rakennettua lisää ydinvoimaa. Niiden polttaminen saastuttaa luontoa ja aiheuttaa kasvihuoneilmiötä.

Energiapolitiikka

Etusivulle