Turmiollinen biovouhotus

Elintarvikkeiden hinta

Esiintyy outoa ihmettelyä, että miten kummassa elintarvikkeiden hinnat nousevat taloustaantumassakin. Teollistuneiden maiden kuten Suomen inflaatio on muuten oikeastaan pysähtynyt, mutta elintarvikkeiden hinnat sen kuin jatkavat voimakasta nousuaan.

Kannattaa huomioida vihreän biovouhotuksen turmiollinen vaikutus myös elintarvikkeiden hintaan.

Esimerkiksi vehnän hinta on biovouhotuksen vuoksi noussut muutamassa vuodessa moninkertaiseksi. Se näkyy myös jauhojen, makaronien ja muiden vehnätuotteiden hinnan nousuna.

Vaikka me suomalaiset emme olekaan suuria maissin kuluttajia, niin maissin hinnan voimakas nousu heijastuu myös meidän hintoihimme.

Sokerin hinta on noussut jyrkästi ja nousu tulee heijastumaan voimakkaasti myös elintarvikkeiden hintoihin.

Biovouhotus nostaa myös polttoaineiden ja sähkön hintaa - nämäkin hinnannousut näkyvät luonnollisesti myös elintarvikkeiden hinnoissa. Valmistuksen ja kuljetuksen osuus on merkittävä lopputuotteen hinnassa.

Elintarvikkeiden hintaan vaikuttaa voimakkaasti mm. se, että peltoalaa käytetään biopolttoaineiden raaka-aineiden tuotantoon, jolloin elintarvikkeiden raaka-aineiden tuotantoon jää vähemmän peltoalaa - hinta nousee.

Sokeriruokoa ja sokerijuurikasta käytetään sokerin tuotannon sijasta biopolttoaineen tuotantoon - sokerin hinta nousee.

Mitä enemmän biopolttoaineisiin siirrytään sitä kalliimmiksi nousevat polttoaineiden ja elintarvikkeiden hinnat.

Ympäristövaikutus

Biovouhottajat väittävät biopolttoaineiden ja bioenergian olevan ympäristöystävällistä, mutta kun koko tuotantoketju otetaan huomioon, niin huomataan, että myös ympäristövaikutus on negatiivinen.

Bioenergiaa käsitellään tässä artikkelissa. Energiaa laajemmalti tässä artikkelissa.

Ydinvoima

Ratkaisu ongelmiin on rakentaa hyvin runsaasti lisää ydinvoimaa. Suomelle ydinvoiman lisärakentamisesta koituvaa hyötyä tarkastellaan tässä artikkelissa.

Onneksi suuntaus ydinvoiman lisärakentamiseen on saanut tuulta purjeisiinsa. Tänä aamuna 7.8.2009 oli hyvä uutinen, että Turkkiin aletaan rakentamaan suurta ydinvoimalaa, johon tulee neljä 1,2 gigawatin reaktoria, eli yhteensä 4,8 gigawattia sähkötehoa. Turkki rakentaa lähiaikoina kolme ydinvoimalaa.

Tuulivoiman lisärakentaminen Suomeen olisi sen sijaan idioottimaista, sillä silloin kun sähköä tarvitaan eniten (kovalla pakkasella), niin tuulivoimalat seisovat hyödyttöminä.

Energiapolitiikka

Etusivulle