Tavoitekin oli yhteinen: koko Suomen valtaaminen ja sen kansan siirtäminen muualle

Luoteinen strateginen suunta

”Luoteisesta strategisesta suunnasta kehittyi vuosina 1930-1939 peruuttamattomasti Suomeen tehtävän hyökkäyksen lähtöalue. Sotilaat marssivat lähtöalueella yhtä jalkaa puolueen johdon valloitussuunnitelmien tahdissa. Puna-armeijan provokaatio, joka aloitti sodan, oli suunniteltu hyvissä ajoin etukäteen. Tavoitekin oli yhteinen: koko Suomen valtaaminen ja sen kansan siirtäminen muualle. Stalin sanoi näet Talvisodan alkaessa tehtyjen muistiinpanojen mukaan: «Suomalaiset on asutettava muualle -- -- Suomessa on vähemmän asukkaita kuin Leningradissa, ja heidät on helppo siirtää muualle.«[i]

Hitlerin kuolematon ajatus

”Myös Hitler esitti Neuvostoliiton Berliinin-suurlähettiläälle kuolemattoman ajatuksen syyskuussa 1939, kun saksalaiset hyökkäsivät Puolaan. Saksa ja Neuvostoliitto voisivat hyökkäämättömyyssopimuksensa ansiosta palauttaa yhteistoimin voimaan ne rajat, jotka niillä oli ennen ensimmäistä maailmansotaa.”[ii]

Stalin yhtyi tavoitteeseen

”Stalin sai tietää [Hitlerin - jp] ajatusrakennelmasta pari päivää saksalaisten hyökkäyksen alettua. Hän on neuvostohistorioitsijoiden mukaan ilmeisesti yhtynyt tähän Hitlerin tavoitteeseen ja ajatuskulkuun. Senkin on täytynyt vaikuttaa Stalinin päätökseen vallata Suomi tavalla tai toisella.”[iii][i] Erkki Nordberg – Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla; 2003; sivu 138

[ii] Erkki Nordberg – Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla; 2003; sivu 138

[iii] Erkki Nordberg – Arvio ja ennuste Venäjän sotilaspolitiikasta Suomen suunnalla; 2003; sivut 138-139

Vapaussodasta Talvisotaan

Etusivulle