Stalinin puhe 19.8.1939

Lisätty viittaus Viron julkaisemaan versioon 20.7.2009 Juhani Putkinen

Stalin piti hyvin merkittävän linjapuheen, jolla oli erittäin suuri merkitys maapallomme historiaan siitä eteenpäin

Lainaus:

”Kysymykseen sota vai rauha on meidän näkökulmastamme tullut ratkaiseva hetki. Jos solmimme avunantosopimuksen Ranskan ja Iso-Britannian kanssa, Saksa vetäytyy Puolan-kysymyksestä ja hakee "modus vivendia" (tapaa elää yhdessä – jp) länsivaltojen kanssa. Sodan syttyminen voitaisiin näin tosin estää, mutta jatkossa tapahtumien kehitys voisi olla vaarallinen Neuvostoliitolle.

Jos hyväksymme Saksan ehdotuksen hyökkäämättömyyssopimuksen solmimisesta, saksalaiset hyökkäävät luonnollisesti Puolaan, jolloin Ranskan ja Englannin yhtymistä sotaan ei voi välttää. Euroopassa alkaa vakava levottomuuden ja epäjärjestyksen aika.

Tässä tilanteessa meillä on suuria mahdollisuuksia pysyä sivussa konfliktista ja voimme täten valita edullisimman ajankohdan liittyä sotaan.

Viimeisimpien 20 vuoden kokemukset ovat näyttäneet, että kommunistisella liikkeellä ei nykyisenä rauhan aikana ole tarpeeksi mahdollisuuksia kasvaa riittävän vahvaksi vallan haltuunottoon. Puolueemme diktatuuri on mahdollinen vain suuren sodan lopputuloksena. Meidän täytyy tehdä oma valintamme. Meidän on hyväksyttävä saksalainen ehdotus ja kohteliaasti kieltäydyttävä englantilais-ranskalaisesta vaatimuksesta. Ensimmäinen etu, jonka saamme jo tällaisesta ratkaisusta, on Puolan alueet Varsovan porteille ja Ukrainan Galitsia.

Saksa myöntää meille täyden toimintavapauden Baltian maissa eikä vastusta Bessarabian liitämistä Neuvostoliittoon. Saksa on valmis luovuttamaan Romanian, Bulgarian ja Unkarin Neuvostoliiton intressipiiriin. Jugoslavian kysymys jää avoimeksi... Samanaikaisesti meidän täytyy selvittää seuraukset Saksan häviöstä sekä voitosta.

Saksan tappio johtaa ilman muuta sen sovjetisointiin ja kommunistihallinnon perustamiseen. Emme saa unohtaa, että sovjetisoitu Saksa on suuressa vaarassa, jos Saksa häviää nopeasti. Englanti ja Ranska yrittävät saada haltuunsa Berliinin ja estää Neuvosto-Saksan syntymisen. Tällöin meillä ei ole tilaisuutta tulla berliiniläisten toveriemme avuksi.

Siten meidän tehtävämme on huolehtia siitä, että Saksa voi sotia mahdollisimman kauan ja niin hyvin, että Englanti ja Ranska kuluttavat voimansa ja heikentyvät niin paljon, etteivät enää pysty uhkaamaan Neuvosto-Saksaa. Apu ei tietenkään saa olla niin suurta, että se heikentää meidän taloudellisia resurssejamme eikä armeijamme iskukykyä.

Samaan aikaan meidän on levitettävä tarmokkaasti kommunistista propagandaa englantilais-ranskalaisen liiton maihin ja erityisesti Ranskaan. Meidän täytyy varautua siihen, että puolue näissä maissa kielletään ja pakotetaan "maan alle". Meille on täysin selvää, että tämä työ vaatii suuria uhrauksia. Meidän ranskalaisille ystävillemme ei kuitenkaan saa antaa yhtään aihetta epäilyyn ja epäröintiin. Heidän ensimmäinen tehtävänsä on armeijan demoralisaatio ja sekasorto. Kun nämä valmistavat toimenpiteet on suoritettu ja Saksan sovjetisointi on turvattu niin syntyy vaatimuksia Ranskan sovjetisoimisesta. Näiden suunnitelmien toteuttaminen edellyttää välttämättä, että sotaa laajennetaan niin paljon kuin mahdollista ja että kaikki resurssit keskitetään niin, että voimme olla aktiivisia Länsi-Euroopassa ja Balkanilla.

Sitten on mietittävä vaihtoehtoa, että Saksa voittaa sodan. Varmasti eräät katsovat sen merkitsevän tietysti meille suurta vaaraa. Tämä ajatus on ehkä suurelta osin oikea. Mutta olisi erehdys luulla, että vaara olisi niin lähellä, kuin he ovat itselleen uskotelleet. Jos Saksa voittaa sodan, se on niin heikko, että vie ainakin 10 vuotta, ennen kuin se on valmis uuteen sotilaalliseen konfliktiin. Saksan suurin huoli on valvoa vallattuja alueita Englannissa ja Ranskassa ja pitää niiden vastarintaliikkeet kurissa.

Toisaalta voittoisa Saksa miehittää jättiläismäisen suuria alueita ja sen on työskenneltävä vuosikymmeniä hyötyäkseen niistä ja luotava näille alueille saksalainen järjestys. On hyvin todennäköistä, että Saksalla on paljon enemmän tekemistä toisaalla kuin kääntyä meitä vastaan.

On vielä yksi seikka, joka takaa turvallisuutemme. Voitetussa Ranskassa on hyvin vahva kommunistipuolue. Kommunistivallankumous tapahtuu siellä väistämättä, ja me voimme hyötyä tilanteesta menemällä sinne ja tekemällä heidät liittolaisiksemme. Jatkossa kaikki kansat, jotka voittoisa Saksa on ottanut "suojelukseensa", tulevat samoin liittolaisiksemme. Meillä on edessämme suuri työkenttä - kehittää maailmanvallankumous!

Toverit, parasta neuvostovaltion, työläisten, kotimaan kannalta on sodan syttyminen Saksan ja angloamerikkalaisen blokin kesken! Meidän tulee huolehtia siitä, että tämä sota kestää mahdollisimman kauan ja että se heikentää molempia osapuolia. Tästä syystä meidän täytyy hyväksyä Saksan ehdottama liittosopimus ja toimia sen mukaan siten, että tämä jonain päivänä julistettu sota kestää mahdollisimman kauan. On sen vuoksi välttämätöntä lisätä propagandatyötä sotaa käyvissä maissa siten, että sodan kesto pitenee...”[i]

------------------------

Kun jotkut anonyymit punikit yrittävät silloin tällöin väittää, ettei a) majuri Hautamäen kirjaan ole luottamista, ja b) siten Stalinin puhetta ei ole todistettu, niin totean seuraavaa.

Viron Tasavallan presidentin kanslia antoi julkisuuteen virallisen tiedotteen 19.8.2005, eli kyseisen puheen vuosipäivänä. Tässä tiedotteessa Viro julkaisi virallisesti kyseisen Stalinin puheen vironkielisen version, joka on yhtäpitävä tässä minun artikkelissani julkaistun suomenkielisen version kanssa.

Viro julkaisi samalla myös täsmällisen arkistoviitteen kyseiselle dokumentille. Tiedote löytyy mm. seuraavasta internetosoitteesta: http://www.vnl.ee/pressiteated.php?id=1868

 

Yleistä sotahistoriaa

Etusivulle


[i] Erkki Hautamäki Finland i stormens öga; 2004; sivu 93