Stalin petti Hitleriä

Täydennetty 20.3.2007 Juhani Putkinen, Lisätty viite VII 14.7.2007 Juhani Putkinen

Venäjä halusi saada aikaan Toisen Maailmansodan, jossa Saksa ja demokraattiset länsimaat kuluttavat voimiaan, että Venäjän on sitten helpompi valloittaa koko Eurooppa - aluksi.  

Lainaan ensin pätkän kenraalimajuri Jaakko Aatolaisen itsenäisyyspäivän puhetta Maanpuolustusjärjestöjen itsenäisyysjuhlassa: "Stalin halusi sotaa, "pitkää ja veristä sotaa", kuten hän itse sanoi. -- Stalin tajusi, että jos Neuvostoliitto liittoutuu lännen kanssa, Hitler ei uskalla hyökätä, koska Saksa joutuisi heti kahden rintaman sotaan. Tällä tavoin Stalin ei siis saa aikaan haluamaansa sotaa aluksi Saksan ja lännen välille. Oli siis viisainta liittoutua ensin Saksan kanssa. Niin hän solmi lännen suunnattomaksi hämmästykseksi hyökkäämättömyyssopimuksen Hitlerin Saksan kanssa. Nämä kaksi maata jakoivat etupiireihinsä Koillis- ja Itä - Euroopan, Suomi ja Baltia mukaan luettuina. Puola jaettiin Saksan ja Neuvostoliiton kesken.

Hitler järkyttyi, mutta Stalin oli puolestaan enemmän kuin tyytyväinen Englannin ja Ranskan julistaessa sodan Saksalle. "Hitler yritti puijata minua Ribbentrop - sopimuksella, mutta todellisuudessa minä vedin häntä nenästä", Stalin totesi lähipiirilleen.

Stalin sai siis haluamansa sodan, toisen maailmansodan, juuri haluamallaan tavalla ja haluamassaan järjestyksessä. Saksa oli saatu sotaan lännen kanssa. Suomi jäi täysin yksin. NL:n sopimuskumppani Saksa ei puuttuisi Neuvostoliiton tekemisiin Suomessa, USA halusi pysyä sivussa koko Euroopasta, Kansainliitto oli hampaaton, lähinnä se saattoi antaa julkilausumia. Talvisodalle ei enää ollut estettä, ja näin Stalinilla oli vapaat kädet tehdä Suomelle ja Baltian maille mitä halusi. Suomen Moskovassa käymillä neuvotteluilla oli tämän jälkeen enää vain teatteriin kuuluvan näytöksen arvo, kun kerran emme taipuneet Viron, Latvian ja Liettuan tielle." [vi]

Lainaus (suomennokseni): ”Ranskan ja Englannin delegaatiot, jotka halusivat todistaa omien aikeidensa vakavuutta, antoivat Neuvostopuolelle äärimmäisen oleellista tietoa, jota Stalinille ei olisi saanut missään tapauksessa antaa: ne sanoivat, että jos Saksa hyökkää Puolaan, julistavat Ranska ja Englanti sodan Saksalle.

Se olikin tieto, jota Stalin oli kovasti odottanut.

Hitler arveli, että hyökkäys Puolaan jää rankaisematta, kuten oli jäänyt tunkeutuminen Tshekkoslovakiaan. Stalin tiesi nyt, että Hitleriä rankaistaan siitä.

Siten Toisen maailmansodan valloilleen päästämisen avain joutui Stalinin pöydälle.

Stalinin tarvitsi nyt vain näyttää Hitlerille vihreää valoa: hyökkää Puolaan, minä Sinua en häiritse (mutta Ranska ja Englanti julistavat Sinulle sodan). 19.8.1939 Stalin kertoi Hitlerille, että kun Saksa hyökkää Puolaan, niin Neuvostoliitto ei ainoastaan jää puolueettomaksi, vaan myös auttaa Saksaa.”[i]

”Vuoden 1939 elokuussa Stalinilla oli myös toinen mahdollisuus: pitkittää neuvotteluja Englannin ja Ranskan kanssa. Se olisi ollut varoitus Saksalle: jos sinä hyökkäät Puolaan, niin ota huomioon, että Sinua vastassa on koko Eurooppa, me olemme yhdessä täällä Moskovassa ja neuvottelemme jostakin, me voimme myös asettaa Saksan saartoon…

Mutta Stalin valitsi kolmannen tien: Hitler hyökkää vaan Puolaan, minä autan Sinua! Hitler hyökkäsikin Puolaan, mutta ei saanutkaan apua vaan sen sijaan sodan Ranskaa ja Englantia vastaan…

Jota Stalin halusikin.”[ii]

”7.5.1939 puolustusministeri antoi päiväkäskyllään vastuun korkeimpien puoluejohtajien uudelleenopetuksesta RKKA:n Sotilaallis-poliittiselle Akatemialle. Pienemmän kaliiberin puoluetovereille oli kurssit maanpuolustusalueiden, armeijoiden, armeijakuntien ja divisioonien esikunnissa.

29.8.1939 Politbyroo päätti lähettää 4000 kommunistia poliittiseen työhön RKKA:n.

Politbyroossa olivat kaukonäköiset toverit! He alkoivat mobilisoimaan kommunisteja jopa ennemmin kuin Neuvostoliiton Korkein neuvosto kuulutti liikekannallepanon. Se tapahtui hienosti: 23.8 allekirjoitettiin hyökkäämättömyyssopimus Saksan kanssa. Loogista olisi ollut sen jälkeen ei suinkaan kommunisteja mobilisoida lisää, vaan päinvastoin riisua aseista; ei suinkaan kutsua tuhansia ihmisiä armeijaan vaan heidät vapauttaa armeijasta.”[iii]

”On ymmärrettävää, että armeijaan kutsuttua nomenklatuuria ei käytetty ei pataljoonan, eikä rykmentin tasalla. Kaikkea sitä tehtiin olemassa olevien luotavien divisioonien ja armeijoiden vahvistamiseksi. Mutta se ei ollut armeijaan otettujen nomenklatuurityöntekijöiden ainoa käyttötapa. Eihän puolue ollut niin typerä, että olisi yrittänyt tehdä heistä joukkojen johtajia. Heille oli toinen tehtävä: armeijoiden ja rintamien yhteyteen perustettiin erikoisosastot (NKVD:n Osnaz). Me tiedämme jo, että NKVD:n Osnaz-divisioonat perustettiin uusien alueiden sovjetisoimiseksi.

Yksi NKVD:n (KGB) Osnaz-divisioona kykeni panemaan järjestykseen kokonaisen rajoonin, mutta sitä rajoonia (alue, kaupunki) kykenivät jatkossa johtamaan vain ammattitaitoiset hallintovirkamiehet. Juuri siksi ne erikoisosastot luotiin.

Politbyroon päätös tuhansien johtavien kommunistien liikekannallepanosta tehtiin 29.8.1939, ja 19 päivää myöhemmin Puna-armeija tunkeutui Puolaan. ”Vapautetulla” Puolan alueella alkoi kommunistinen hallinto työhön kuin hyvin rasvattu mekanismi, jonka oli luonut lahjakas mestari.”[iv]

”Toinen Maailmansota alkoi Puolan jakamisella. Stalin kirjoitti jakokartalle oman allekirjoituksensa. Stalinin allekirjoitus on 58 cm pitkä. Suuri Johtaja oli erittäin riemuissaan siitä että hän viritti Hitlerille ansan.”[v]  

"Stalin suuntasi Kuntsevoon, jossa metsästäjät odottivat. Vorosilov, Hrustsov, Malenkov ja Bulganin olivat jo vieneet sorsansa Stalinin keittiöön valmistettavaksi siellä. Kun Stalin ja Molotov saapuivat juhlallisen näköisinä mukanaan sopimuksen jäljennös, Hrustsov ehti kerskailla ampuneensa paremmin kuin Vorosilov, kehuttu tarkkaampuja, ennen kuin Johtaja kertoi heille nauraen, kuinka he olivat allekirjoittaneet maailmaa kohauttaneen Molotovin-Ribbentropin sopimuksen. »Stalin vaikutti hyvin tyytyväiseltä itseensä», mutta hän ei antanut tämän uuden ystävyyden johtaa harhaan. Heidän nauttiessaan sorsapaistia Stalin kehui: »Totta kai tämä on pelkkää peliä, jossa katsotaan kuka huiputtaa ketä. Tiedän, mikä Hitler on miehiään. Hän kuvittelee olleensa minua ovelampi, mutta todellisuudessa minä huiputin häntä.»"[vii]

Kuten tiedämme, niin Hitler meni tähän Stalinin ansaan. Saksa sopi Venäjän kanssa siitä, että molemmat Venäjä ja Saksa hyökkäävät yhdessä - samanaikaisesti - Puolaan. Venäjä kuitenkin petti liittolaisensa Saksan, hyökäten Puolaan vasta sen jälkeen kun Englanti ja Ranska jo olivat julistaneet sodan Saksalle. Venäjä saavutti tavoitteensa - Saksa ja demokraattiset länsimaat olivat nyt sodassa keskenään kuluttaen voimavarojaan. Samanaikaisesti Venäjä jatkoi kiivasta varustautumistaan hyökätäkseen länteen maailmanhistorian suurimmin voimin heinäkuussa 1941.

Hitler oli erittäin yllättynyt ja järkyttynyt siitä, että Englanti ja Ranska julistivat Saksalle sodan 3.9.1939.

Yleistä sotahistoriaa

Etusivulle


[i] Viktor Suvorov, M-Päev, sivu 67

[ii] Viktor Suvorov, M-Päev, sivu 69

[iii] Viktor Suvorov, M-Päev, sivu 89

[iv] Viktor Suvorov, M-Päev, sivu 92

[v] Viktor Suvorov, Enesetapp, sivu 255

[vi] http://www.prokarelia.net/fi/?x=artikkeli&article_id=875&author=75

[vii] Simon Sebag Montefiore, Stalin, 2004, sivu 321

Yleistä sotahistoriaa

Etusivulle