Spetsnaz Unkarin sodassa 1956

Mikä ihmeen spetsnaz?

Venäjän sotilastiedustelun GRU alaisuudessa toimivia erikoisjoukkoja, joita on tarkoitus käyttää vihollisen alueella tiedustelu- ja hävitystoimintaan. Spetsnaz joukot pyritään toimittamaan salaa vihollisen alueelle jo ennen sotatoimien alkamista.

On ollut ja on spetsnaz prikaateja, erillisiä pataljoonia ja erillisiä komppanioita.

Spetsnaz sotilaalla ei ole omaa erillistä sotilaspukua, vaan hän voi näyttää vaikkapa laskuvarjojääkäriltä sotilaspuvussa ollessaan. Vihollisen selustassa sotilas voi käyttää vihollissotilaan asepukua, poliisin virkapukua tai siviilivaatetusta – tarkoituksena on toimia salaa – näkymättömänä mahdollisimman pitkään.

Alkutilanne

Unkari oli Venäjän brutaalisti miehittämänä ja unkarilaiset halusivat vapautta.

23.10.1956 suuntautui ylioppilaiden ja työläisten mielenosoittajajoukko Budapestissä Stalinin patsaalle ja kaatoi sen pronssi-idolin.[i] Unkarin tapahtumista löytyy pitkä yksityiskohtainen artikkeli täältä.

Unkarin miehitysjoukoiksi oli sijoitettu neukkulan armeijan erillinen armeijakunta. Siihen kuului kaksi mekanisoitua divisioonaa, kaksi lentodivisioonaa, ponttooni- ja siltarykmentti, sekä muita joukko-osastoja ja yksiköitä, mukaan luettuna spetsnazin 75. erilliskomppania.[ii]

Taistelukäsky

Neukkulan puolustusministeri Zhukov käski armeijakunnan komentajan kenraaliluutnantti Pjotr Lashtshenkon antaa armeijakunnalle taisteluhälytys sekä tukahduttaa kansannousu.[iii]

Sota

Välittömästi paiskattiin spetsnazin 75. erilliskomppania Nyiregyhazasta Budapestin Tökolin lentokentälle. Yksi sen komppanian joukkueista tunkeutui Budapestiin ja evakuoi diplomaattisen edustuksen, mukaan luettuna suurlähettiläs Juri Andropovin, lentokentälle.

Sillä 75. erilliskomppanialla oli erityisen tärkeä rooli. Se yksi komppania piti lentokentän hallussaan ja neukkulan sotilasjohto aloitti pikaisesti lisäjoukkojen lähettämisen lentokentälle.

Budapestin lentokentälle laskeutui ensin kuljetuskoneilla Baltian sotilaspiiristä 7. laskuvarjodivisioonan 108. laskuvarjorykmentti. Pian sinne toimitettiin myös Kiovan sotilaspiiristä 31. laskuvarjodivisioonan kaksi rykmenttiä.

Lentokentälle siirtyi myös armeijakunnan komentopaikka.[iv]

Lisää joukkoja Unkariin ja ”aselepo”

Erillisen armeijakunnan vahvistukseksi vietiin Unkariin kolme neukkulan divisioonaa: Yksi Romaniassa olleista miehitysjoukoista ja kaksi Karpaattien sotilaspiiristä. Saapuneet yhtymät heitettiin heti taisteluihin unkarilaisia vastaan. Joukkoja ei kuitenkaan ollut vieläkään tarpeeksi, joten annettiin petollinen käsky lopettaa taistelutoiminta.

Vallankumous ”voitti”. 29.10.1956 taistelut vaimenivat. Neukkulan rykmentit ja divisioonat poistuivat Budapestistä. Tiedotettiin petollisesti, että neukkuarmeijan joukot poistuvat Unkarista lopullisesti.

3.11.1956 kutsuttiin Unkarin puolustusministeri kenraaliluutnantti Pal Maleter ja hänen lähimmät sijaisensa Budapestin lentokentälle, ratkaisemaan Venäjän joukkojen poiskuljetusongelmaa. Neuvotteluissa päästiin sopimukseen niistä käytävistä, joita pitkin Venäjän joukot poistuvat Unkarista. Unkarin puolustusministeri antoi alaisilleen puolustusministeriössä käskyn, että Venäjän joukkoja ei saa ampua.

Heti sen jälkeen Venäjän KGBn erikoisryhmä, jota johti henkilökohtaisesti KGBn johtaja armeijankenraali Serov, otti kiinni koko Unkarin puolustusministeriön johtokunnan (neuvotteluvaltuuskunnan).

KGBn erikoisryhmää tukivat spetsnazin 75. erilliskomppanian taistelijat.[v]

Lisää joukkoja Unkariin

Viipymättä Unkariin vietiin Karpaattien sotilaspiiristä kaksi neukkuarmeijaa: 8. mekanisoitu armeija kenraaliluutnantti Babadzhanjanin johdolla ja kenraaliluutnantti Mamsurovin 38. armeija.

8. mekanisoidussa armeijassa, joka pian muodostettiin 8. panssariarmeijaksi, toimi spetsnazin 77. erilliskomppania ja 38. armeijaan kuului spetsnazin 36. erilliskomppania.[vi]

Sotarikos

Armeijakenraali Serovin neuvotteluihin kutsumat Unkarin kenraalit (yllä mainittu neuvotteluvaltuuskunta puolustusministerin johdolla) murhattiin hirvittävien kidutusten jälkeen.[vii][i] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 223

[ii] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 223

[iii] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 223

[iv] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 223

[v] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 224

[vi] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 224

[vii] Viktor Suvorov – Spetsnaz; 2019; sivu 214

Yleistä sotahistoriaa

Etusivulle