Risto Rytin puhe 8.12.1939

Pätkiä pääministeri Risto Rytin puheesta 8.12.1939 yleisradiossa, pian Talvisodan sytyttyä: 

”»Ilman vähintäkään meidän puoleltamme annettua aihetta ja häikäilemättömästi rikkoen lukuisat meidän kanssamme tekemänsä ja vahvistamansa sopimukset sekä joukon muita kansainvälisiä sopimuksiaan ja sitoumuksiaan on Neuvostoliitto kaikilla rajoillamme, maalla, ilmassa ja merellä hyökännyt kimppuumme ja ryhtynyt käyttämään kaikkia nykyaikaisen tekniikan tarjoamia hävityskeinoja lannistaakseen kansamme ja tuhotakseen sen olemassaolon itsenäisenä, riippumattomana valtiona.

»On pommitettu ilmasta suojattomia kaupunkeja ja asutuskeskuksia, ammuttu konekivääreillä naisia ja lapsia, jotka kaikki  toimintamuodot inhimillisyyden nimessä ovat kielletyt kansainvälisillä sopimuksilla, joihin Neuvostoliittokin on yhtynyt. Uudessa muodossa toistuu jälleen Raamatun kertomus kuningas Ahabista ja köyhästä Nabotista. Mahtava ja väkevä tahtoo rikoksella ja vääryydellä anastaa heikon ja köyhän omistaman viinitarhan muuttaakseen sen osaksi laajasta ryytimaastaan. Mutta tulee myöskin toistumaan tämän kertomuksen ajatus sikäli, että vääryys ja väkivalta kostavat itsensä. . .

»Unohdettu on nykyisessä Neuvostoliiton hallituksessa Leninin julistamat periaatteet kansojen itsemääräämisoikeudesta, unohdettu kauniit vakuutukset Neuvostoliiton rauhan tahdosta ja rauhaa suojaavasta toiminnasta, kylmä ja karkea imperialismi, josta venäläiset viimeisten vuosikymmenien aikana ovat muita kansoja syytelleet, osoittautui Neuvostoliiton nykyisen hallituksen sisimmäksi johtotähdeksi ja perimmäiseksi tarkoitusperäksi. Käyttäen hyväkseen maailmassa nykyään vallitsevaa onnetonta asiaintilaa, jolloin Euroopan sivistyskansat raatelevat toisiaan katkerassa veljessodassa, pyrkii Neuvostoliitto toteuttamaan Venäjän vuosisataisia imperialistisia tavoitteita. Suomi on maantieteellisen asemansa vuoksi joutunut ensimmäisten joukossa uhriksi tässä ihmiskunnan murhenäytelmässä . . .

»Menestyksellinen taistelu edellyttää viime kädessä myös oikeata ja kunniallista asiaa, jonka puolesta taistellaan. Meillä suomalaisilla on sellainen korkea ja pyhä asia, me taistelemme itsenäisyytemme ja olemassaolomme puolesta, me taistelemme kotiemme, perheittemme, lastemme ja tulevien sukupolvien elämisenmahdollisuuksien puolesta raakaa väkivaltaa vastaan, me taistelemme kaiken sen puolesta, mikä maailman tähänastisessa kulttuurikehityksessä on pysyvää ja arvokasta. Mutta minkä puolesta taistelevat venäläiset työmiehet ja talonpojat?»[i]


[i] Martti Turtola – Risto Ryti Elämä isänmaan puolesta; 1994; sivu 196

 

Talvisota

Etusivulle

free counter