Molotovin puhe 31.10.1939

Ajankohtainen

Tämä artikkeli on ajankohtainen sillä tätä kirjoitettaessa vuodenvaihteen 2019-2020 hujakoilla Venäjä ja Puola käyvät sanasotaa korkealla poliittisella tasolla Toisen Maailmansodan ”syyllisestä”. Putin syyttää Puolaa sodasta ja väittää, ettei Venäjällä ole mitään tekemistä asiassa. Puola on asiasta ”pikkuisen” eri mieltä.

Puhe

Ulkoministeri Vjatseslav Molotovin ulkopoliittinen puhe korkeimman neuvoston viidennen session istunnossa. Pätkiä pitkästä puheesta:

”Lähtien elokuun 23. päivästä [1939], jolloin tapahtui Soviettiliiton ja Saksan välisen hyökkäämättömyyssopimuksen solmiaminen, tuli tehtyä loppu epänormaalisista suhteista, jotka usean vuoden kuluessa vallitsivat Soviettiliiton ja Saksan välillä. Vihamielisyyden tilalle, jota eräiden eurooppalaisten valtojen taholta oli kaikin tavoin lietsottu, on tullut lähentyminen ja ystävällisten suhteiden solmiminen Soviettiliiton ja Saksan välillä. Näiden uusien hyvien suhteiden jatkuva paraneminen sai ilmauksensa Soviettiliiton ja Saksan välisessä ystävyys- ja rajasopimuksessa, joka allekirjoitettiin Moskovassa syyskuun 28 päivänä. Soviettiliiton ja Saksan, Euroopan kahden suurimman valtion välisissä suhteissa tapahtunut suuri käänne ei voinut olla tekemättä vaikutustaan koko kansainväliseen tilanteeseen.

Toiseksi, on mainittava sellainen tosiasia kuin Puolan sotilaallinen tuho ja Puolan valtion luhistuminen. Puolan hallitsevat piirit olivat aikalailla ylvästelleet valtionsa ”lujuudella” ja armeijansa ”mahtavuudella”. Mutta osoittautui, ettei tarvittu muuta kuin lyhyt isku Puolaa vastaan ensin Saksan armeijan ja sitten Punaisen armeijan taholta, eikä jäänyt jälkeäkään tästä Versaillesin sopimuksen muodottomasta luomuksesta, joka eli ei-puolalaisten kansallisuuksien sortamisesta. Periaatteeton luoviminen ja peli Saksan ja Soviettiliiton välillä, tämä ”perinnäinen politiikka”, osoittautui kestämättömäksi ja kärsi täydellisen vararikon. - - -

Nyt, puhuttaessa Euroopan suurvalloista, on Saksa sellaisen valtion asemassa, joka pyrkii mahdollisimman pian sodan päättymiseen ja rauhaan, mutta Englanti ja Ranska, jotka vielä eilen taittoivat peistään aggressiota vastaan, ovat sodan jatkamisen kannalla ja rauhan tekoa vastaan. Osat ovat vaihtuneet, kuten näette. - - -

Siirrymme niihin muutoksiin, joita on tapahtunut Soviettiliiton omassa ulkopoliittisessa asemassa. Siinä tapahtuneet muutokset eivät ole vähäisiä, mutta puhuaksemme pääasiasta, emme voi olla myöntämättä seuraavaa: ajamalla johdonmukaisesti rauhan asiaa palvelevaa ulkopolitiikkaamme, on meidän onnistunut huomattavasti lujittaa asemiamme ja Soviettiliiton kansainvälistä vaikutusvaltaa. (Jatkuvia suosionosoituksia.)”[i]

Aiheeseen suoraan liittyvää

Toisen Maailmansodan halusi saada aikaan nimenomaan Venäjä. Se käy hyvin ilmi Stalinin puheesta Molotov-Ribbentrop-sopimuksen solmimisen yhteydessä. Saksa ja Venäjä liittoutuivat keskenään Venäjän aloitteesta. Saksa ja Venäjä hyökkäsivät yhdessä, sovitusti ja koordinoidusti Puolan kimppuun. Saksa ja Venäjä pitivät yhteiset voitonparaatin ja voitonjuhlan Puolan kukistumisen kunniaksi. Saksa olisi halunnut ”jakojäännökseksi” jäävän 15 miljoonan asukkaan ”Tynkä-Puolan”, mutta suostui liittolaisensa vaatimukseen, että Puola katoaa maailmankartalta. Venäjä teki miehittämällään Puolan alueella puolalaisten kansanmurhan. Sinisenä näkyvien linkkien takaa löytyvät artikkelit suorin lainauksin ja tarkoin lähdeviittein.[i] Antero Uitto – Puna-armeijan marssiopas Suomeen 1939 (Uudistettu); 2011; sivu 34

Yleistä sotahistoriaa

Etusivulle