Maattomat venäläiset

Vaikkapa suomensukuisilla mareilla on oma tarkasti määrätty kotimaansa Venäjän Federaation sisällä, sen nimi on Mari-El. Samoin esimerkiksi tshetsheenien ikimuistoinen kotimaa Tshetshenia on tarkasti määrätty kartalle.

Toisaalta vaikkapa kurdeilla ei ole omaa itsenäistä valtiota, vaan kurdikansa on hajautuneena useiden eri valtioiden alueelle. Paras kurdien asema on de facto itsenäisessä Irakin Kurdistanissa.

Myös mustalaiset ovat kansa ilman omaa kotimaata. Heitä elää ympäri Eurooppaa, eivätkä he yleensä sulaudu kantaväestöön, vaan säilyttävät oman kulttuurinsa ja pukeutumistyylinsä (varsinkin naiset).

Nyt tullaankin otsikon mukaiseen aiheeseen. Venäläisillä ei ole kotimaata.

Venäläiset ovat peräisin pienehköltä alueelta Moskovan seudulta. Sieltä heitä on sitten työntynyt imperialistisina valloittajina muiden kansojen asuinalueille Iivana Julmasta (1533-84 – jp) saakka.

Toisen Maailmansodan yhteydessä Venäjä valloitti ja miehitti myös mm. Viron asuttaen sinne miehityksen aikana laittomasti venäläisiä. Viron jälleenitsenäistymisen yhteydessä Venäjän asevoimat pääsääntöisesti poistuivat miehittämästään Virosta, mutta varsinkin siviiliväestöä jäi runsaasti Viroon.

Nyt onkin mielenkiintoinen tilanne, että venäläisillä ei olekaan olemassa tarkoin määriteltyä kotimaata, vaan he hulkuvat kuten juoksukoirat muiden kansojen kotimaissa, kuten Virossa, Mari-Elissä, Tshetsheniassa, jne.

Venäläisten juurettomuus näkyy  esimerkiksi Virossa mm. suurena rikollisuutena, narkomaniana, alkoholismina, jne. Hyvin suuri osa venäläisistä ei edes opettele asuinmaansa virallista kieltä, vaan odottavat, että heitä palveltaisiin kaikkialla venäjäksi. Vaikkapa Suomen mustalaiset sentään ovat opetelleet suomenkielen, eli ovat normaaleja sivistyneitä ihmisiä.

Vaikka osa venäläisistä Virossa onkin opetellut vironkielen, niin harvat heistä ovat vironmielisiä, vaan syyttävät Viroa ja virolaisia natsimaaksi, natseiksi, jne. Ja pitävät Viroon  hyökännyttä Venäjää ja venäläisiä ”vapauttajina”. Tämä on pöyristyttävää käytöstä maattomilta kulkureilta - irtolaisilta.

Pääsääntöisesti venäläiset ovat rikollisia miehittäjiä Tshetsheniassa, Virossa, Japanin Kuriilien saarilla, jne.

Venäläisille pitäisi perustaa jälleen Venäjä jonnekin Moskovan hujakoille ja venäläisten pitäisi sitten siirtyä muiden kansojen asuinalueilta (kuten vaikkapa Viipurista) sinne omaan kotimaahansa.

Muuta mukavaa

Etusivulle