Jukka Tarkka

Valtiotieteen tohtori Jukka Tarkka Turun Sanomissa 5.12.2007:

”Suomi elää nyt vakaampaa ja turvallisempaa aikaa kuin koskaan, mutta sen osoittaman dynamiikka itsenäisten vaihtoehtojen kehittelyssä on heikompaa kuin toisen maailmansodan ja kylmän sodan aikana.

Suomi on kaventanut puolustuksensa aseteknistä vaihtoehtovalikoimaa luopumalla jalkaväkimiinoista, vaikka raaka arkijärki osoittaa ne kaikkein puolustuksellisemmiksi ja kustannustehokkaimmaksi aselajiksi.

Unionin turvalausekkeen muotoilussa Suomi loi epätietoisuutta siitä, haluaako se sittenkään edes sitä poliittista liittolaisuutta, johon se kuitenkin on sitoutunut unioniin kuulumalla.

Suomen sitkeä nihkeys Nato-jäsenyyttä kohtaan pohjimmiltaan rajoittaa maan itsenäisyyttä. Naton ulkopuolella pysyttely sulkee etukäteen ja silmät ummessa liittosuhteen tarjoamat vaihtoehdot Suomen ulottumattomiin.

Tällainen ajelehtimalla toteutunut itsenäisyyden omaehtoinen rajoitus on henkistä sukua 1970-luvun toimintamallille. Se ei perustu ulkopuolelta tulevaan poliittiseen tarpeeseen vaan Suomen sisäiseen epävarmuuteen.”

http://www.turunsanomat.fi/mielipiteet/?ts=1,3:1009:0:0,4:8:0:0:0;4:9:0:0:0;4:139:0:0:0;4:140:0:1:2007-12-05,104:140:502821,1:0:0:0:0:0:

Suomi NATOon

Etusivulle