Bioenergia

Bioenergia on nostettu julkisuudessa keinoksi pelastaa Maapallo ilmastonmuutokselta. Sitä mainostetaan Suomessa myös energiaomavaraisuuden nostajana, työllisyyden parantajana, ja huomattavalla määrällä muita ”argumentteja” - innokkaita puolestapuhujia ovat lukuisat vihreät ja kepulaiset.

Tässä(kin) asiassa on kuitenkin pidettävä pää kylmänä ja uskottava faktoja sen sijaan, että päästetään tunteet hyrräämään.

Bioenergiaa on monenlaista ja moneen eri käyttötarkoitukseen.

Yksinkertaisimmillaan kyseessä on ikivanha polttopuiden käyttö asunnon lämmittämiseen. Suomessa se on taatusti kotimainen energiamuoto, joten sen käyttö parantaa huoltovarmuutta ja on kauppataseenkin kannalta positiivinen energiamuoto. Mutta eikös meidän pitänyt kantaa huolta ilmastonmuutoksesta ja ympäristön saastumisesta, eikä kauppataseesta? Puun polttamisessa syntyy mm. hiilimonoksidia (häkää), joka on hyvin vaarallinen kaasu myrkyllisyytensä lisäksi myös ns. kasvihuoneilmiötä aiheuttavana kaasuna - ei hyvä. Puun polttamisessa syntyy myös runsaasti pienhiukkasia, jotka aiheuttavat huomattavan määrän kuolemantapauksia. No, ainakaan minä en halua, että puun polttoa lisätään.

Kannattaa huomioida, että pelletit ja hakekin ovat puuta - mutta niitä on teollisesti käsitelty ennen polttoa.

Jos vielä huomioidaan puun kaatamiseen, käsittelyyn ja kuljetukseen käytetty energia (yleensä öljyä), niin on ihan turha puhua ympäristöystävällisyydestä.

Kun nyt kerran sattumalta aloitettiin puusta, niin entäpä puusta tehty biopolttoaine autoon - etanoli. Etanolin valmistukseen puusta kuluu niin paljon energiaa, ettei se ole kannattavaa. Kannattavaa, ja kannattavaa - entä ympäristövaikutus? No, jos rehellisesti lasketaan koko ketjun ympäristövaikutukset, niin ei se etanolinkaan käyttäminen auton polttoaineena ole sen ympäristöystävällisempää kuin öljypohjaisten bensiinin ja dieselin. Taas on hölmöjä petkutettu ihan perusteellisesti.

Aivan sama hätä on viljasta (maissista, kaurasta, ...) tehdyn etanolin kanssa - puhumattakaan siitä, että se aiheuttaa elintarvikkeiden hinnan huomattavaa nousua, jopa nälänhätää. Sitäkö me haluamme?

Entäpä biodiesel? Ei se ole sen parempi - taas käytettäisiin peltopinta-alaa autojen polttoaineen tuotantoon elintarviketuotannon sijaan. Puhumattakaan jos ajatellaan vielä sitä, että biopolttoaineiden tuotannon vuoksi hakataan Maapallon keuhkot, eli sademetsät nurin. Tosi ”vihreää” toimintaa.

Eli ainakin tällä hetkellä biopolttoaineet ja bioenergia ovat biovouhotusta, josta on enemmän haittaa kuin hyötyä.

Pienessä mittakaavassa paikalliseen käyttöön voi hyvinkin olla järkevää tehdä biopolttoaineita esimerkiksi elintarviketeollisuuden jätteistä, karjanlannasta ja oljista. Tehtäköön ihmeessä, mutta se on energiantarpeeseen nähden aivan marginaalista toimintaa. Ja järkevää vain siinä tapauksessa, että kuljetusmatkat ovat lyhyitä.

Tulevaisuudessa saattaa olla järkevää tehdä nestemäisiä polttoaineita esimerkiksi turpeesta, mutta sekään ei ole vielä kannattavaa. Ympäristöystävällisyyskin on kyseenalaista.

Jätteitä syntyy valtavia määriä. Niitäkin voidaan hyödyntää energiantuotannossa, mutta ei se energia ole halpaa, eikä ympäristöystävällistä. Kokonaisuudessaan se voi kuitenkin olla järkevää - siinäkin on oleellista, että kuljetusmatkat ovat lyhyitä.

Lukijan onkin jo aika kysyä närkästyneenä, että miksi hänen aikaansa tuhlataan marginaaliseen bioenergiaan - pistorasiastahan tulee puhdasta ja edullista sähköä?

Niin juuri. Sähkö on vallan erinomainen energiamuoto mm. lämmitykseen, valaistukseen, jne. Kun on riittävästi halpaa sähköä, niin sitä voidaan käyttää myös ajoneuvojen energianlähteenä - sähköautot. Mutta sähköä voidaan konvertoida myös esimerkiksi vedyksi ja käyttää vetyä ajoneuvojen polttoaineena.

Siis eipä muuta kuin vaan panemaan pystyyn runsaasti uusia ydinvoimaloita, niin meillä on käytettävissämme puhdasta ja halpaa energiaa. Eikä tarvita edes veronmaksajien tukiaisia - kuten bioenergian kanssa vaaditaan.

Lisää energiapolitiikasta tässä artikkelissa ja energiasta tässä.

Energiapolitiikka

Etusivulle