Asevelvollisuudesta

"Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa säädetään."[i]

"Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen.

Asevelvollinen on palveluksessa taikka kuuluu reserviin tai varareserviin."[ii]

Lainsäädäntö asevelvollisuudesta on siten selvä. Suomea on puolustettava, miespuoliset 18-60 vuotiaat pääsääntöisesti aseellisesti, naispuoliset pääsääntöisesti aseettomasti avustavissa tehtävissä.

Jostakin kummallisesta syystä tätä hyvää periaatetta, jota suomalaisten valtava enemmistö kannattaa, yritetään vähän väliä romuttaa.

1. Suomen naapurina on valitettavasti imperialistinen roistovaltio Venäjä, joka on yrittänyt viedä Suomen itsenäisyyden sotilaallisesti Vapaussodassa, Talvisodassa, Jatkosodassa ja oli antanut käskyn Suomen miehittämiseen Jatkosodan jälkeenkin. Aivan samat halut, voitaneen sanoa jopa himot, Venäjällä on edelleen. Muistutuksena siitä ovat mm. Ensimmäinen Tshetshenian sota, Toinen Tshetshenian sota ja Georgian sota.

2. Suomella on pitkä yhteinen raja Venäjän kanssa. Suomea on MAHDOTONTA puolustaa pienellä palkka-armeijalla, eikä Suomella ole vähäisimpiäkään taloudellisia mahdollisuuksia perustaa riittävän suurta palkka-armeijaa. Palkka-armeija on siten poissuljettu optio, oikeastaan se ei ole koskaan ollut edes optio.

3. Valitettavasti läntiset NATO-maat ovat heikentäneet maavoimansa niin surkean pieniksi, että vaikka Suomi liittyisikin NATOon, niin muilla NATO-mailla ei olisi mahdollisuutta edes hyvän tahdon vallitessa lähettää Suomeen merkittäviä maavoimien joukkoja. Suomella TÄYTYY olla hyvin vahvat maavoimat aivan siitä riippumatta kuuluuko Suomi NATOon vaiko ei.

4. Se, että Ruotsi on typerästi luopunut rauhan ajan asevelvollisuudesta ei suinkaan vähennä Suomen asevelvollisuuden merkitystä, vaan päinvastoin lisää sitä. Nyt Ruotsilla ei ole lähettää joukkoja Suomen avuksi, vaikka sille sellainen tahtotila syntyisikin.

5. Veljeskansamme Viro onneksi ymmärtää, että Venäjä on suuri sotilaallinen uhka Virolle ja lisää sodan ajan joukkojen määrää ja laatua niin nopeasti kuin talous antaa myöten. Puoli vuosisataa kestänyt Venäjän brutaali miehitys on kuitenkin  heikentänyt Viron talouden, joten Virostakaan emme voi odottaa saavamme merkittävää apua kun Venäjä seuraavan kerran hyökkää Suomen kimppuun.

6. On erittäin valitettavaa, että Latvia ja Liettua ovat luopuneet asevelvollisuudesta. Ne ovat käytännöllisesti katsoen puolustuskyvyttömiä ja siten houkuttelevat Venäjää hyökkäämään Baltiaan.

------------

Siten Suomen on vahvistettava puolustustaan, eikä suinkaan heikennettävä sitä:

- Puolustusmäärärahoja on nostettava;

- sodan ajan joukkojen määrää EI SAA vähentää, vaan niitä on lisättävä;

- Suojeluskunnat on perustettava ja varustettava uudelleen;

- Lotta Svärd-järjestö on perustettava uudelleen, siinä on naisille oiva mahdollisuus toteuttaa Perustuslain 127 pykälää;

- kertausharjoituksia on lisättävä ja tehostettava;

- olalta laukaistavat ilmatorjuntaohjukset on uusittava;

- jalkaväkimiinoista luopuminen on peruutettava ja miinakoulutus käynnistettävä uudelleen;

- Sissikoulutusta on tehostettava;

- On hankittava lisää kylkimiinoja, viuhkapanoksia sekä varsinkin kaukolaukaisimia niiden ja muiden räjähteiden turvalliseen laukaisemiseen radioteitse kaukaa.

---------

Emme saa elää illuusiossa, vaan meidän täytyy olla realisteja.


[i] Suomen perustuslaki 127§

[ii] Asevelvollisuuslaki 28.12.2007/1438, 2§

Maanpuolustus

Etusivulle